Skip to main content

Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych – szkolenie

Akademia Motywacji i Edukacji organizuje specjalistyczne szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Uczestnicy szkolenia AMiE nabędą umiejętności m.in.:

-ustalania celów i pracy nad ich realizacją u młodzieży i młodych, dorosłych będących w grupie ryzyka uzależnień behawioralnych;

-pracy z oporem w krótkich interwencjach dialogu motywującego;

-pracy w ramach regulacji emocji;

-używania metod „trzeciej fali” o udokumentowanej skuteczności;

Zajęcia z Dialektycznej Terapii – Behawioralnej poprowadzi gość zagraniczny (zajęcia będą tłumaczone na język polski).

Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Akademii Motywacji i Edukacji.

Warunki naboru: Szkolenie kierowane jest do profilaktyków uzależnień – psychologów, pedagogów, lekarzy, pracowników socjalnych i innych pracowników służb społecznych i medycznych. Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć potwierdzenie z miejsca pracy o wykonywaniu zadań działań profilaktycznych w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych (warunek konieczny przyjęcia zgłoszenia). W zgłoszeniu można wybrać proponowany termin rozmowy telefonicznej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie, że potwierdzenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej będzie przesłane wyłącznie do wybranych osób, które prześlą należne dokumenty.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

UWAGA: ze względu Covid-19 i obowiązujące obostrzenia związane z organizacją szkoleń i pobytem w hotelu oraz potrzebą chronienia zdrowia Państwa i prowadzących prosimy o informacje na temat szczepienia przeciwko Covid-19.

Organizacja szkolenia: Szkolenie obejmuje 5 dwudniowych zjazdów (razem 80 godzin szkolenia po 8 godz. dziennie). Każdy zjazd odbywa się według schematu: jeden dzień zajęć wykładowych; drugi dzień ma charakter warsztatowy.

Zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej w Warszawie. W sytuacji zmiany obostrzeń epidemicznych i rosnącej liczby zakażeń COVID-19. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii dopuszcza możliwość zmiany formy zajęć na zdalną przy użyciu platformy ZOOM.

Miejsce szkolenia: Warszawa. Organizator zapewnia pobyt w hotelu (pokoje dwuosobowe) oraz obiad i przerwy kawowe w czasie trwania zajęć.

„Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Termin i miejsce: Warszawa, sierpień – grudzień 2021r. (5 dwudniowych zjazdów)

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną przydzielone do dwóch grup szkoleniowych. W zgłoszeniu należy zaznaczyć preferowaną grupę. Organizator zastrzega sobie prawo kwalifikacji do innej grupy niż preferowana w przypadku braku miejsc.

Grupa I  23-24 sierpnia 2021, 13-14 września 2021, 11-12 października 2021, 08-09 listopada 2021 – grudzień 2021 (data zostanie ustalona w późniejszym terminie)
Grupa ll 30-31 sierpnia 2021, 20-21 września 2021, 18-19 października 2021, 15-16 listopada 2021 – grudzień 2021 (data zostanie ustalona w późniejszym terminie)

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: https://forms.gle/YQCJPY9GurfXABhBA

Oprac. na podstawie informacji organizatora