Skip to main content

Bezpłatne szkolenie dla specjalistów – „Terapia uzależnień online”

Pracownia Motywacji i Zmian, działając na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, zaprasza specjalistów psychoterapii uzależnień do udziału w szkoleniu „Terapia uzależnień online”, które poprowadzi zespół kierowany przez dr Ireneusza Kaczmarczyka. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Do udziału w szkoleniu zostanie zakwalifikowanych 36 osób, które pracować będą w dwóch 18-osobowych grupach:

Szkolenie dla I grupy odbędzie się w dniach 9-10 grudnia br., a dla II grupy w dniach 16-17 grudnia br.

Zajęcia odbędą się na platformie Zoom w 18-osobowych grupach. Osoby pragnące wziąć udział w szkoleniu są proszone o wypełnienie do dnia 16 listopada br. ankiety zgłoszeniowej dostępnej pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFAyfC4_S-sadBxeKdnej46QpAOnG0tgmWwk2wfOzeYRtBTA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby zatrudnione w poradniach leczenia uzależnień, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień) dotyczącą skutecznego prowadzenia psychoterapii i rehabilitacji uzależnień w warunkach pracy zdalnej (online).

Potwierdzeniem zakwalifikowania do udziału w projekcie będzie przesłane, na adres mailowy podany przez osobę dokonującą zgłoszenia, zaproszenia do udziału w 45-minutowej rozmowie kwalifikacyjnej na platformie ZOOM i udział w tej rozmowie, w terminie poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia.

Oprac. na podstawie informacji KBPN