Skip to main content

Bezpłatne Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych. Edycja II.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w 25 godzinnym szkoleniu online pod nazwą Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych. Edycja II. Pierwsza 4 godzinna sesja odbędzie się w grupie 1 we wtorek 25 maja 2021 r. lub w grupie 2 we środę 26 maja 2021 r.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Kryterium formalnym udziału w programie jest posiadanie doświadczenia w pracy w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych.

Szczegóły i zapisy na stronie internetowej programu: www.praesterno.pl/sppc

Oprac. na podstawie informacji organizatora