Skip to main content

5-dniowe warsztaty dla terapeutów uzależnień „Przywiązanie czy uwiązanie”

Hazard, uzależnienie od seksu, pornografii, Internetu, gier, smartfonów, kompulsywnych zakupów, kompulsywnego korzystania z mediów społecznościowych, zaburzenia odżywiania zaliczane są do coraz szerzej definiowanej dziedziny uzależnień behawioralnych i zyskują coraz większą uwagę zarówno w literaturze naukowej, jak i zawodowej. Śląska Fundacja Błękitny Krzyż zaprasza na warsztaty wprowadzające do problematyki uzależnień behawioralnych, w oparciu o ramy koncepcyjne i innowacyjne osiągnięcia empiryczne teorii przywiązania.

Na naszych zajęciach skupiać się będziemy na zaburzeniach zachowania w kontekście wczesnodziecięcych traum i pozabezpiecznych więzi. Liczymy, że wiedza zdobyta na warsztatach będzie podstawą zrozumienia przyczyn powstania uzależnienia behawioralnego na poziomie funkcjonowania mózgu oraz warunków niezbędnych do osiągnięcia zmiany terapeutycznej.

Wymagania dla uczestników:

  1. zatrudnienie w zawodzie terapeuta uzależnień (certyfikat psychoterapeuty lub instruktora uzależnień).
  2. zaświadczenie o zatrudnieniu w placówkach leczenia uzależnień (Poradnie, Ośrodki stacjonarne, Ośrodki publiczne i niepubliczne).

Informujemy, że wg wytycznych KBPN pierwszeństwo uczestniczenia w szkoleniu mają osoby zatrudnione w placówkach świadczących bezpłatną pomoc dla osób uzależnionych.

Na listę rezerwową mogą zapisywać się osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie uzależnień, pracują z osobami uzależnionymi, ale jeszcze nie mają certyfikatu. Jeśli zostaną miejsca, osoby z tej listy otrzymają zaproszenie na szkolenie.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! – otrzymaliśmy zgodę KBPN tylko na 1 edycję.

INFORMUJEMY, ŻE PRZYJMUJEMY ZAPISY TYLKO NA CAŁOŚCIOWE SZKOLENIE A NIE NA WYBRANY MODUŁ.

Rejestracja na warsztaty:

Telefon: tel. 33 817 28 38, 5 dni w tygodniu od 07:30 do 15:00

E-mail: szkolenia@bk-europe.pl

W temacie e-mail: „szkolenie behawioralne”

TERMIN SZKOLENIA: 13-17.10.2021

MIEJSCE SZKOLENIA: Ośrodek Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy ul. Paderewskiego 3,
43-200 Pszczyna woj. Śląskie

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA (DO POBRANIA

­­­­­­Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii