Skip to main content

VIII Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny Hazard i Inne Uzależnienia Behawioralne” – tryb online

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” informuje, że VIII Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny Hazard i Inne Uzależnienia Behawioralne” odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2020 roku w Warszawie.

Konferencja przygotowywana jest we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii dla osób, które zawodowo zajmują się tą problematyką jako realizatorzy programów profilaktycznych i terapeutycznych, prowadzący badania naukowe lub kreujący politykę w tym obszarze na różnych szczeblach.

Konferencja w tym roku odbywać się będzie w trybie hybrydowym – jednocześnie stacjonarnie i online. Jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na przeprowadzenie obrad stacjonarnie, konferencja odbędzie się wyłącznie w trybie online.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegów.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pomocą formularza online:
Rejestracja uczestników

Osoby chcące przedstawić wystąpienie podczas konferencji prosimy o wypełnienie zgłoszenia prezentacji:

Rejestracja wykładowców

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.