Skip to main content

Zaangażowanie w komputerowe gry akcji a uzależnienie

Z zebranych danych wynika, że depresja, samotność oraz styl radzenia sobie ze stresem mogą prowadzić do uzależnienia od gier komputerowych. Nieco inaczej wygląda to w przypadku kobiet i mężczyzn. Celem przeprowadzonego badania było zweryfikowanie, czy zaangażowanie w komputerowe gry akcji i ilość czasu poświęcanego na korzystanie z gier mogą sprzyjać uzależnieniu.

Okazuje się, że osoby używające Internetu w sposób problemowy ponad dwa razy częściej grają w gry typu MMORPG (Massively Multi-player Online Role-Playing Games). Jednocześnie, trzy razy częściej grają one w gry online z nagrodami pieniężnymi oraz – dwa razy częściej – w wieloosobowe gry typu FPS (First-Person Shooter). Z zebranych danych wynika, że nałogowe korzystanie z gier komputerowych powiązane jest z uzależnieniem od Internetu. Co więcej, wyższy jest odsetek mężczyzn przejawiających symptomy uzależnienia od gier komputerowych w porównaniu do kobiet.

Gry komputerowe a funkcjonowanie graczy

Na podstawie badań zauważono, że istnieje związek między uzależnieniem od gier komputerowych a czasem poświęcanym na granie w różne gatunki gier komputerowych. Im więcej czasu dana osoba poświęcała na granie w tzw. strzelanki, gry przygodowe i inne gry akcji, tym prezentowały wyższy poziom uzależnienia od gier komputerowych. Autorzy raportu podkreślili jednak, czas spędzany na graniu w gry komputerowe może być z jednej strony predyktorem, z drugiej zaś – konsekwencją uzależnienia od gier komputerowych. Jednakże struktura gier akcji (np. skoncentrowanie na celu, ambitne zadania, jasne i przekonujące standardy, możliwość stworzenia własnego awatara) mogą sprzyjać większemu zaangażowaniu i dłuższej rozgrywce.

Uzależnienie od komputerowych gier akcji

Zauważono, że istnieje związek pomiędzy uzależnieniem od gier komputerowych a poziomem depresji i lęku. Również umiejętność radzenia sobie ze stresem przekłada się bezpośrednio na skłonność do uzależnienia. Jednocześnie, uzależnienie od gier komputerowych przekłada się na techniki radzenia sobie ze stresem. Gracze uzależnieni od gier komputerowych częściej przejawiają ucieczkowy styl radzenia sobie ze stresem aniżeli gracze nieprzejawiający symptomów uzależnienia od gier. Potwierdziły się w ten sposób wyniki wcześniejszych badań.

Okazuje się, że samotność nie wpływa na relację między czasem spędzanym na graniu w gry komputerowe a uzależnieniem od nich. Choć nie wykazano statystycznie istotnych współzależności między czasem grania a uzależnieniem, samotność może wg autorów pełnić rolę niezależnego czynnika tego typu uzależnienia behawioralnego.

Gry komputerowe: mężczyźni vs kobiety

Zaobserwowano różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami grającymi w gry komputerowe.

Przede wszystkim mężczyźni przejawiali znacznie wyższy poziom uzależnienia od gier komputerowych aniżeli kobiety. Spędzali zdecydowanie więcej czasu w ciągu tygodnia w ciągu ostatnich 12 miesięcy na graniu w różne gatunki gier, za wyjątkiem gier muzycznych. To potwierdziło podobne, wcześniejsze badania w temacie.

Kobiety z kolei, znacznie częściej od mężczyzn, korzystały ze strategii radzenia sobie ze stresem innych niż tylko gry komputerowe. Kobiety sięgały również po:

  • Wsparcie osób najbliższych,
  • Zachowania unikowe. To styl radzenia sobie ze stresem sprowadzający się do ucieczki od nieprzyjemnych emocji lub wydarzeń.
  • Zwrot ku religii.

Mężczyźni znacznie częściej jednak sięgali po poczucie humoru i akceptację określonego stanu rzeczy oraz po aktywny sposób radzenia sobie ze stresem. W takim kontekście mogą więc w mniejszym stopniu traktować gry komputerowe jako formę „ucieczki” od nieprzyjemnych emocji lub wydarzeń. Jedną z rekomendacji autorów raportu, w nawiązaniu do zaobserwowanych różnic płciowych, jest profilaktyka w zakresie rodzajów użytkowanych gier z uwzględnieniem różnic między kobietami a mężczyznami.  Wskazano, że  należy rozważyć wprowadzenie elementów wzmacniających aktywne radzenie sobie ze stresem w projektach profilaktycznych i terapeutycznych skierowanych do graczy przejawiających symptomy uzależnienia od gier komputerowych.

Zauważono także różnice w poziomie lęku – kobiety przejawiały jego wyższy poziom niż mężczyźni. Stąd wniosek, że kobiety w porównaniu z mężczyznami mogą ujawniać inny schemat korzystania z gier komputerowych w kontekście sposobów radzenia sobie ze stresem oraz lękiem.

Niezwykle ważne, z punktu widzenia badaczy, jest nie tylko uczenie aktywnych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami i nieprzyjemnymi wydarzeniami obejmujące osoby dorosłe, ale uczenie ich w jak najmłodszej grupie osób. Zdaniem badaczy, wypracowanie konstruktywnych mechanizmów radzenia sobie może być dla dzieci i młodzieży czynnikiem ochronnym. Dokładniej, dzieci/młodzież grająca w gry komputerowe i radząca sobie w sposób konstruktywny z sytuacjami stresowymi może przejawiać mniejsze ryzyko rozwoju symptomów uzależnienia od gier komputerowych.

Źródło:

Raport z badań „Zaangażowanie w komputerowe gry akcji a uzależnienie od gier komputerowych: moderująca rola depresji, samotności oraz stylu radzenia sobie ze stresem. Badania porównawcze między kobietami i mężczyznami grającymi w gry komputerowe”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, termin realizacji: lata 2020 – 2021

Fot. Mateo, Unsplash.com