Skip to main content

Internet Addiction Disorder (IAD) – kryteria diagnostyczne

Autorzy:  Tao, Huang, Mai

Uzależnienie od Internetu: Kryteria Objawów

  • ZAABSORBOWANIE INTERNETEM (myślenie o poprzedniej lub planowanej działalności online lub oczekiwanie następnej sesji on-line)
  • WYCOFANIE, co przejawia się obniżeniem nastroju, lękiem, drażliwością i nudą po kilku dniach bez aktywności w Internecie

Przynajmniej jedna (lub więcej) z następujących czynności:

  • TOLERANCJA, wyraźny wzrost potrzebnego czasu korzystania z Internetu wymaganego do osiągnięcia satysfakcji
  • NIEUSTANNA POTRZEBA i / lub nieudane próby kontroli, ograniczenia lub zaprzestania korzystania z Internetu
  • CIĄG DALSZY NADMIERNEGO UŻYWANIA INTERNETU, pomimo wiedzy o stałych lub nawracających fizycznych lub psychicznych problemach, które mogą być spowodowane lub wzmocnione przy korzystaniu z Internetu
  • UTRATA ZAINTERESOWANIA wcześniejszym hobby, rozrywką, jako bezpośredni skutek (za wyjątkiem zainteresowania Internetem)
  • KORZYSTANIE Z INTERNETU, ABY UCIEC lub zmniejszyć obniżenie nastroju (np. poczucia bezradności, winy, lęku)

Kryterium wykluczenia:
Nadmierne korzystanie z Internetu nie da się wytłumaczyć innymi zaburzeniami psychotycznymi lub przebiegiem choroby afektywnej dwubiegunowej

Klinicznie istotne kryterium upośledzenia:
Funkcjonalne zaburzenia (zmniejszone zdolności społeczne, akademickie, pracy), w tym utrata znaczącej relacji, pracy, edukacji czy możliwości kariery zawodowej.

Kryterium czasu (kierunku / czasu):
Czas uzależnienia od Internetu musi trwać ponad 3 miesiące, przy co najmniej 6 godzinach korzystania z Internetu dziennie (niezwiązanego z pracą czy nauką)