Skip to main content

Uzależnienie od seksu internetowego. Kiedy nam zagraża?

Płeć, wychowanie, a może nasza sytuacja w związku? Co ma największy wpływ na ryzyko uzależnienia się od seksu internetowego? Badacze określili uwarunkowania psychospołeczne.

Z danych opisanych w raporcie pt. „Zagrożenie uzależnieniem od seksu internetowego – wybrane uwarunkowania psychospołeczne” wynika, że dla znakomitej większości badanych seks przez Internet to okazjonalna rozrywka – traktuje go w ten sposób aż 76 proc. osób. Jednocześnie 7,5 proc. badanych wykazuje symptomy ryzykownego korzystania z seksu internetowego. W badaniu wzięło udział ok. 450 studentów, którzy deklarowali, że po raz pierwszy mieli do czynienia z materiałami pornograficznymi w okolicach 14. roku życia.

Badana grupa korzystała z Internetu codziennie. 99 proc. logowało się w sieci minimum raz dziennie. W ciągu doby studenci spędzali w Internecie ok. 4,5 godziny. Jak się okazuje, wszyscy korzystali z niego w celach komunikacyjnych.

Pornografia i płeć

Jak się okazuje, zagrożenie uzależnieniem od seksu internetowego jest znacznie większe wśród mężczyzn. „Mężczyźni uzyskali istotnie wyższe wyniki w zakresie uzależnienia od seksu internetowego niż kobiety. Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni korzystają z seksu internetowego rekreacyjnie. Natomiast ryzykowne korzystanie z seksu internetowego znacząco częściej występuje w grupie mężczyzn (16,8 proc.) niż kobiet (2,4 proc.)” – czytamy w raporcie.

Wśród osób, które korzystają z seksu internetowego wyróżniono: oglądających erotykę, edukujących się, niezaangażowanych i nawiązujących relacje seksualne w sieci. Przedstawiciele grup pierwszej i ostatniej są najbardziej narażeni na uzależnienie.

Co powoduje, że ryzyko uzależnienia od seksu przez Internet rośnie?

Wyższy poziom ryzyka rozwoju uzależnienia od seksu internetowego występuje u kobiet,  które rozpoczęły inicjację seksualną w młodym wieku, są niezadowolone z relacji rówieśniczych , a ich relacje w domu rodzinnym cechowały się niskim ciepłem emocjonalnym ojca oraz dawaniem autonomii przez matkę.

W przypadku mężczyzn lista ta jest dłuższa. Problem uzależnienia od seksu internetowego współwystępuje z: dłuższym czasem pozostawania bez bliskiej relacji partnerskiej, niską oceną swoich kompetencji seksualnych, niższym wiekiem pierwszego kontaktu z pornografią,
niskim ciepłem emocjonalnym matki, niskimi kompetencjami relacyjnymi oraz
silniejszym lękiem przed odrzuceniem i silniejszym unikaniem intymności.

Ponadto wyróżniono czynniki wspólne dla mężczyzn i kobiet: zaangażowanie w oglądanie pornografii, nawiązywanie erotycznych relacji przez Internet oraz poszukiwanie informacji o seksie w sieci, większa liczba partnerów seksualnych, zażywanie substancji psychoaktywnych, a także niski poziom strategii „aktywne radzenie sobie” oraz wysoki poziom strategii dezadaptacyjnych („zaprzeczanie”, „zaprzestanie działań”, „obwinianie siebie”).

Opracowano na podstawie: „Zagrożenie uzależnieniem od seksu internetowego – wybrane uwarunkowania psychospołeczne”, red. Iwona Ulfik-Jaworska, Michał Wiechetek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2016