Skip to main content

Miłość Seks Pornografia

Uzależnienia od miłości, seksu i pornografii często nakładają się na siebie u jednego człowieka. Stanowić mogą znaczny problem dla człowieka uzależnionego wywołując poważne skutki osobiste i społeczne.

Jakie są objawy uzależnienia od seksu?

  • podejmowanie różnorodnych zachowań seksualnych bez względu na ryzyko, które się z nimi wiąże; zachowania seksualne mogą być bardzo różnorodne, np. fantazje seksualne, zaabsorbowanie myśli na podniecających obrazach, uprawianie seksu lub masturbacja,
  • nieumiejętność zaprzestania nadmiernych zachowań seksualnych pomimo różnych ubocznych konsekwencji; osoby uzależnione od seksu mają tendencję do wypierania problemu, zauważa się u nich następujące mechanizmy obronne: racjonalizację i minimalizowanie problemu; ich zachowania seksualne mają pewien schematyczny i powtarzalny wzorzec,
  • skłonność do poświęcania ważnych spraw rodzinnych, socjalnych, zawodowych lub rekreacyjnych dla swoich zachowań seksualnych,
  • ciągła potrzeba lub wysiłki do ograniczenia zachowań seksualnych, w większości osoby uzależnione od seksu są jednak niezdolne do powstrzymywania się,
  • niezwykła ilość czasu spędzana na aktywności seksualnej,
  • prowadzenie podwójnego lub wielokrotnego życia,
  • rytualizacja i kompulsywność zachowań seksualnych; zachowania te mają charakter przymusu wewnętrznego, opór przed realizowaniem fantazji powoduje u osoby uzależnionej od seksu powstawanie napięcia wewnętrznego,
  • obniżenie zainteresowania życiem duchowym,
  • ciągłe łamanie reguł etycznych, hierarchia wartości ulega spłaszczeniu, seks zajmuje w niej pierwsze miejsce,
  • zagrożenie dla życia zawodowego lub rodzinnego.

Skutki uzależnienia od seksu
Następstwa patologicznego zaabsorbowania życiem seksualnym może mieć wielorakie następstwa. Skutki osobiste to poczucie winy i wstydu, obniżona samoocena, depresja z myślami samobójczymi, zaburzenia orientacji seksualnej (mogą być wyrazem szukania nowych, mocniejszych podniet seksualnych), urojenia wielkościowe, wstręt do siebie i generalnie – zmniejszenie satysfakcji życiowej.
Skutki społeczne to napięcia i destrukcja relacji interpersonalnych, krótkotrwałe kontakty z ludźmi, życie w sekrecie, brak przyjaciół, oddalenie od rodziny, zamknięcie w hermetycznym towarzystwie.
Uzależnienie od seksu może mieć tragiczne reperkusje ekonomiczne, takie jak zniszczenie kariery społecznej, aresztowanie z powodu dewiacyjnych zachowań seksualnych (np. molestowania seksualnego), utrata pracy lub spadek kreatywności i wydajności w pracy spowodowany ciągłym fantazjowaniem seksualnym. Nadmierna aktywność seksualna i duża liczba przypadkowych kontaktów mogą prowadzić do chorób wenerycznych oraz AIDS.

Wołanie o pomoc
Jak łatwo zrozumieć, uzależnienie od seksu może być tragedią osobistą i rodzinną, może zrujnować całe życie człowieka. Uzależnienie od seksu należy leczyć! Pomoc w leczeniu świadczą seksuolodzy, psychiatrzy oraz psychoterapeuci. W terapii stosuje się terapię indywidualną i grupową, w leczeniu łączoną.

Autor: dr n.med. Marek Krzystanek, psychiatra