Skip to main content

Współwystępowanie hazardu i substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi

Amerykańcy badacze zauważyli związek pomiędzy uprawianiem hazardu a używaniem substancji psychoaktywnych. Swoje badania przeprowadzili wśród młodych ludzi w wieku 14-21 lat.

W ciągu roku przed badaniem połowa respondentów (51%) spożywała alkohol, jedna czwarta (26%) młodych ludzi paliła wyroby tytoniowe, a prawie jedna piąta (18%) używała marihuany. Jednocześnie znaczna część młodych osób miała doświadczenia z hazardem. Przeprowadzone badania wskazują, że używki współwystępują z graniem. Spośród niepijących alkoholu 11% młodych ludzi miało problem z hazardem, podczas gdy 37% pijących uprawiało hazard w sposób problemowy (co najmniej raz w tygodniu). Podobna zależność wystąpiła w przypadku osób używających narkotyków. Wskaźnik patologicznego hazardu był dwukrotnie większy wśród młodych ludzi, którzy palili marihuanę (36%), niż wśród tych, którzy jej nie palili (15%). Hazardowe granie okazało się skorelowane z piciem alkoholu, paleniem tytoniu i używaniem marihuany oraz z problemów wynikającymi z używaniem substancji.

Średni czas grania i używania substancji był różny w zależności od płci. Wśród mężczyzn szczególnie silny okazał się związek między problemami alkoholowymi i hazardem. Ta korelacja była znacznie wyższa niż w przypadku kobiet. Średnia częstotliwości grania w ciągu roku była ponad pięć razy większa u młodych mężczyzn niż u młodych kobiet (80,2 vs 14,4 razy). Przy tym średnia liczba częstotliwości picia alkoholu była pięć razy większa u mężczyzn niż u kobiet (18,7 vs 7,6 dni). W przypadku marihuany było podobnie. Młodzi mężczyźni grający zażywali jej prawie dwa razy częściej niż niż młode kobiety(28,6 vs 15 dni).

Badacze zaobserwowali również, że natężenie zachowań ryzykownych rośnie wraz z wiekiem. Wśród 14- i 15-latków 25% piło alkohol, w tym 4% z nich nadużywało go. Picie alkoholu i nadużywanie alkoholu wzrosło gwałtownie do odpowiednio 74% i 31%, w grupie 20- i 21-latków. Podczas gdy 14% 14-15-latków paliło papierosy, robiła to już prawie połowa (42%) 20- i 21-latków. Podobny związek zaobserwowano w przypadku hazardu. O ile większość 14-15 latków (60%) miało doświadczenie z hazardem, a 13% grało problemowo (co najmniej raz w tygodniu), to w przypadku 20-21 latków kontakt z hazardem miało już 72% respondentów, a w sposób problemowy grało 21% z nich.

W związku z dosyć wczesnym okresem rozpoczynania uprawiania hazardu przez młodzież, badacze postulują, aby działania profilaktyczne były realizowane w szkołach jak najwcześniej. Szczególnie ze względu na fakt, że hazard współwystępuje z innymi zachowaniami ryzykownymi. Sugerują również adresowanie kampanii do rodziców, którzy wykazują zbyt permisywną postawę wobec hazardu dzieci, traktując ją jak niewinną rozrywkę.

Opracowanie KVL na podstawie:

  • G.M. Barnes, J.W. Welte, Ph.D., J.H. Hoffman, M.C. O. Tidwell, Gambling, Alcohol, and Other Substance Use Among Youth in the United States, J Stud Alcohol Drugs. 2009; 70(1): 134–142.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629630/ [dostęp 15.12.2015]