Skip to main content

W 2013 roku odnotowano rekordową liczbę zgłoszeń niebezpiecznych treści w Internecie!

Zespół Dyżurnet.pl  w 2013 roku odnotował rekordową, w stosunku do lat ubiegłych liczbę zgłoszeń o niebezpiecznych i nielegalnych treściach zamieszczanych w Internecie – w sumie  6697 informacji. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło treści seksualnego wykorzystywania dzieci.

Zespół Dyżurnet.pl  jest jedynym polskim punktem konsultacyjnym, który zajmuje się podejmowaniem działań na rzecz bezpiecznego Internetu. Realizuje współfinansowany przez Komisję Europejską program Safer Internet. Przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści oraz podejmuje wobec nich interwencje, również poza granicami Polski. O obserwowanej skali zjawiska oraz o podejmowanych działaniach na rzecz bezpiecznego Internetu regularnie informuje opinię publiczną w  opracowanych przez siebie raportach. Można je znaleźć na stronie: www.dyzurnet.pl

Od początku swojego istnienia, czyli od 2005 roku zespół Dyżurnet.pl obserwuje stały wzrost liczby zgłoszeń nielegalnych treści w Internecie. Dowodzi to tego, że coraz więcej użytkowników jest świadomych zagrożeń i wie, jak może reagować w sytuacji, kiedy się natknie się w sieci na podobne treści. Z drugiej strony obrazuje skalę samego zjawiska. To wydaje się niepokojące.

Najpoważniejsze incydenty – jak czytamy na stronie www.dyzurnet.pl – dotyczą materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. W roku 2013 aż 1235 zgłoszeń zaklasyfikowane zostało do kategorii „treści pornograficzne z udziałem osoby małoletniej”. To o 30% więcej niżej w roku wcześniejszym.

Informacje pochodzą ze strony www.dyzurnet.pl
Pełna treść Raportu:
http://www.dyzurnet.pl/aktualnosci/dyzurnet.pl:_w_2013_roku_rekordowa_liczba_zgloszen_niebezpiecznych_tresci_w_internecie.html