Skip to main content

Transmisje internetowe z udziałem dzieci i młodzieży – wyniki badań

Istnienie nowego typu internetowego zjawiska niebezpiecznego dla dzieci i młodzieży związanego z cyberseksem potwierdzają badania przeprowadzone przez Research.NK i Instytut Badawczy NASK.

Zespół Dyżurnet.pl we współpracy z Research.NK i Instytutem Badawczym NASK przeprowadził we wrześniu 2013 roku badania (za pomocą anonimowej ankiety) wśród prawie 1000-osobowej grupie użytkowników Internetu w wieku od 13 do 16. Z badań wynika, że 54% badanych korzysta z urządzeń wyposażonych w kamerę video oraz z rozmów wideo poprzez Internet. UWAGA! 43% spośród osób w tym wieku nie wie, że istnieje możliwość nagrywania i rozpowszechniania wideorozmów poza kontrolą uczestników.

Z raportu badania przeprowadzonego przez Research. NK i zespołu Dyżurnet.pl:

Badanie wskazuje, że 16% korzystających z rozmów wideo zetknęło się z treściami seksualnymi lub pornograficznymi na wideo czacie, a 8% korzystających z rozmów wideo było świadkami wideotransmisji internetowej osoby niepełnoletniej prezentującej treści seksualne. Podobny odsetek badanych zna osobę, która rozbiera się lub prezentuje zachowania seksualne na wideoczacie.

2% osób korzystających z rozmów wideo przyznało się do rozbierania się lub prezentowania zachowań seksualnych podczas wideorozmowy (w przypadku 16-latków było to aż 5%). Ponadto, jak wynika z badania, 16% użytkowników korzystających z wideorozmów przeprowadza wideorozmowy z osobami, które poznali wyłącznie poprzez Internet, a 4% – z osobami kompletnie nieznajomymi.

51% korzystających z rozmów wideo spotkało się na żywo z osobą poznaną podczas wideorozmowy (wśród 13-latków to aż 68%).

Badanie potwierdza również fakt istnienia problemu cyberprostytucji nieletnich, ponieważ średnio 2% korzystających z rozmów wideo w tej grupie wiekowej przyznało się do otrzymania wynagrodzenia za uczestnictwo w transmisji (w przypadku 16-latków – 4,5% badanych).

Informacje pochodzą ze strony www.dyzurnet.pl.

Link do pełnego raportu: http://www.dyzurnet.pl/images/stories/PDF/raporty/mlodziez a wideoczaty.pdf