Skip to main content

Co to jest phubbing i jaki ma wpływ na interakcje społeczne?

W ostatnim czasie smartfony wyparły komputery osobiste i laptopy jako te urządzenia, za pomocą których ludzie najczęściej korzystają z Internetu. Jednak pomimo ich oczywistych zalet, badania pokazują, że smartfony – choć łączą – mogą także dzielić ludzi. Dzieje się to wtedy, gdy w trakcie interakcji fizycznej osoba ignoruje rozmówcę, sięgając w tym samym czasie po telefon. Zjawisko to, zwane phubbingiem, stało się normą w codziennej komunikacji.

Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że 90 proc. respondentów korzystało ze smartfonów podczas ostatniej aktywności społecznej (Ranie i Zickuhr, 2015), a prawie połowa dorosłych respondentów przyznała się do tego, że sięga po telefon nawet w czasie romantycznych chwil z partnerem (Roberts i David, 2016). Dlatego brytyjscy badacze z Uniwersytetu w hrabstwie Kent postanowili określić konsekwencje społeczne wynikające z phubbingu. W tym celu przeprowadzili badanie, w ramach którego uczestnicy obejrzeli trzyminutową animację, a następnie mieli postawić się w roli jednego z bohaterów. Ich partner komunikacyjny 1) w pełni skupiał się na interakcji, 2) ignorował ich częściowo, albo 3) całkowicie nie zwracał na nich uwagi, koncentrując się na aktywnościach w telefonie.

W niniejszym badaniu w szczególności poddano analizie skutki phubbingu, które przekładają się na jakość interakcji i satysfakcję z relacji oraz stopień, w jakim phubbing przekłada się na poczucie wykluczenia społecznego. Zbadano również, jakie są zmienne w obu przypadkach.

Wyniki badań

Z zebranych danych wynika, że korzystanie z telefonu podczas rozmowy bezpośredniej miało negatywny wpływ na postrzeganą jakość komunikacji oraz satysfakcję z relacji. Uczestnicy oczekiwali niepodzielnej uwagi w niektórych kontekstach społecznych. Nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego w interakcjach społecznych naruszało ich oczekiwania komunikacyjne i prowadziło do negatywnych odczuć w aspekcie satysfakcji z relacji.

Zdaniem badaczy phubbing obniża nastrój i zagraża czterem fundamentalnym potrzebom: przynależności, kontroli, poczucia własnej wartości i sensu istnienia. Większe zagrożenie odczuwały osoby będące pomijanymi na rzecz telefonu niż te, które z niego korzystały. Zaobserwowano, że w dłuższej perspektywie skutki phubbingu mogą być analogiczne, jak w przypadku ludzi wykluczonych społecznie z innych powodów (np. dyskryminacji.

Co podkreślili naukowcy – warto, by w kolejnych badaniach dotyczących tego zagadnienia uwzględnić skalę phubbingu oraz rozszerzyć kolejne analizy o efekty phubbingu w różnych kontekstach relacji. Badania mogłyby pomóc określić skutki phubbingu wśród różnych osób (np. przyjaciele / wrogowie) i grup (grupy wewnętrzne / zewnętrzne). Bycie wykluczonym nawet przez pogardzaną grupę zewnętrzną obniża nastrój i ma negatywny wpływ na poczucie realizacji podstawowych potrzeb.

 

Źródło:

https://www.researchgate.net/publication/322682365_The_effects_of_phubbing_on_social_interaction

Fot. Eve, Unsplash,com