Skip to main content

Około 11 proc. Polaków dotyczy problem uzależnienia od pracy

Pragnienie zawodowego sukcesu coraz częściej przeradza się w nałóg. Z najnowszych badań CBOS wynika, że zagrożenie pracoholizmem dotyczy 11 proc., czyli ponad 2,5 mln Polaków. Na uzależnienie od pracy najbardziej narażeni są młodzi ludzie w grupie wiekowej 25-44 lat.

Uzależnienie od pracy w Polsce

We współczesnym społeczeństwie praca jest wartością, a człowiek pracowity, zaangażowany w swoje zawodowe obowiązki, jest powszechnie szanowany. Pracoholizm jest więc uzależnieniem społecznie akceptowanym, a zachowania osób uzależnionych są powszechnie cenione. Uzależnieni często przez długi czas nie zdają sobie sprawy ze swojego problemu. Zdecydowana większość (66,1%) pracujących zarobkowo i wykazujących symptomy uzależnienia od pracy przyznała, że bliskie im osoby twierdzą, że za dużo pracują i z tego powodu robią im wyrzuty oraz okazują niezadowolenie.

Młodzi Polacy w niebezpieczeństwie

Pracoholizm oraz zagrożenie uzależnieniem od pracy dotyczy przede wszystkim młodszego pokolenia Polaków. Z badania CBOS wynika, że blisko jedną dziesiątą Polaków w wieku 15+ (9,1%) można zaliczyć do grupy tych, dla których uzależnienie od pracy stanowi rzeczywisty problem, a w przypadku ponad dwóch trzecich (70,2%) istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia takiego problemu.

Pracoholizm nie zna płci. Czynniki sprzyjające uzależnieniu

Z badania wynika, że na poziomie ogólnym w badanej populacji Polaków w wieku 15+ zagrożenie pracoholizmem dotyka kobiet i mężczyzn w zbliżonym stopniu. Większy wpływ na ryzyko wystąpienia pracoholizmu mają takie czynniki, jak wiek, charakter pracy oraz zakres wykonywanych obowiązków. Duże znaczenie odgrywa sytuacja rodzinna: liczba i wiek posiadanych dzieci.

Pracoholizm bardziej grozi pracującym na własny rachunek

Samozatrudnienie sprzyja zagrożeniu pracoholizmem. Ponad 17 proc. właścicieli i współwłaścicieli firm ma rzeczywisty problem z uzależnieniem od pracy. Pełnienie funkcji kierowniczych, odpowiedzialność za pracę innych lub kierowanie projektami są czynnikami zwiększającymi podatność na uzależnienie. Badacze odnotowali wysoki odsetek zagrożonych uzależnieniem i mających rzeczywisty problem wśród kadry kierowniczej (80%) oraz specjalistów z wyższym wykształceniem (10,9%). Do grupy osób ponadprzeciętnie zagrożonych należą uczniowie i studenci (80%).

Zgubne ambicje

Ryzyko pracoholizmu wiąże się bezpośrednio z czynnikami psychologicznymi związanymi z potrzebami, pragnieniami i ambicjami. Silna chęć uzyskania awansu, zdobycia wyższej pozycji zawodowej oraz lepszego statusu materialnego niejednokrotnie przyczynia się do powstania uzależnienia. Osoby uzależnione spędzają w pracy coraz więcej czasu, by sprostać swoim oczekiwaniom.

Uzależnienia lubią towarzystwo

Badanie CBOS wykazało, że osoby skłonne do uzależnienia od pracy są też podatne na inne uzależnienia behawioralne. Uwidacznia się to szczególnie w przypadku uzależnienia od zakupów. 8,9 proc. uzależnionych od pracy ma problem z kompulsywnym kupowaniem. W parze z pracoholizmem często też idzie uzależnienie od Internetu.

Źródło:
Raport z badań Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej: „Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019”