Skip to main content

Wpływ hazardu na zdrowie psychiczne młodych dorosłych – rola wywiadu rodzinnego

Wywiad rodzinny dotyczący zaburzeń psychicznych jest często uważany za potencjalnie przydatny w diagnozie pacjenta w kontekście jego uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Nie do końca wiadomo jednak, co oznacza pozytywny wywiad rodzinny i jaki jest wpływ posiadania krewnego pierwszego stopnia z zaburzeniem używania substancji psychoaktywnych w stosunku do osób uprawiających hazard.

Przebadano 576 uczestników (w wieku 18-29 lat), którzy grali co najmniej 5 razy w minionym roku. Osoby z krewnymi pierwszego stopnia, u których stwierdzono zaburzenia używania substancji psychoaktywnych (180 uczestników – 31,3%) porównano z osobami uprawiającymi hazard, w których rodzinie takie problemy nie wystąpiły. Celem było zbadanie, czy młodzi dorośli, którzy uprawiają hazard i mają krewnych pierwszego stopnia z zaburzeniami używania substancji psychoaktywnych ma jakiekolwiek znaczenie kliniczne.

Zauważono, że nadużywanie substancji psychoaktywnych w rodzinie wpływało u badanych na wyższe wskaźniki problemowego hazardu i częstsze występowanie zaburzeń psychicznych.

Historia zaburzeń rodzinnych

Najczęściej wywiad rodzinny jest przeprowadzany w kontekście zrozumienia różnic między dorosłymi osobami uzależnionymi od alkoholu, którzy mają, lub nie mają, rodzinnej historii uzależnień. Ale może przekładać się także na inne obszary. Dla przykładu, wczesne badanie pacjentów z bulimią wykazało, że osoby z rodzinną historią nadużywania narkotyków były bardziej narażone nie tylko na same problemy z nadużywaniem narkotyków, ale również miały problemy związane z nadwagą.

Jednym ze sposobów zrozumienia, w jaki sposób rodzinna historia może wpływać na zachowania hazardowe, jest postrzeganie jej jako czynnika leżącego u podstaw problemu.

Przebieg badań

W tym badaniu przeanalizowano powiązania demograficzne, kliniczne i poznawcze z rodzinną historią zaburzeń związanych z używaniem substancji na dużej próbie nieleczących się hazardzistów, mieszkających w społeczności. Badanie wykazało, że historia rodzinna ma wiele powiązań z patologicznym graniem w gry hazardowe.

Wykazano m.in., że kobiety z pozytywną historią alkoholizmu w rodzinie były bardziej narażone na ryzyko problemowego uprawiania hazardu. Zaobserwowano również, że historia rodzinna była związana z większym używaniem substancji (alkohol, nikotyna) i wyższymi wskaźnikami zaburzeń związanych z hazardem (zarówno pod względem liczby stwierdzonych objawów uzależnienia od hazardu, jak i ilości utraconych pieniędzy). Jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, generalnie prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń psychicznych (w tym depresji, lęku i uzależnienia od substancji psychoaktywnych) było wyższe u osób z pozytywnym wywiadem rodzinnym.

Badacze sugerują, że wywiad rodzinny wskazujący na problemy z używaniem substancji psychoaktywnych u krewnych, mógłby stanowić pomoc w działaniach profilaktycznych i określaniu osób, do których te działania powinny zostać skierowane.

 

Źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7115917/

fot. Chris Liverani, Unsplash.com