Skip to main content

Hazard i problemowe korzystanie z Internetu wśród piłkarzy

Z badań wynika, że sportowcy, zwłaszcza piłkarze, znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o zaburzenia związane z hazardem i inne uzależnienia behawioralne.

Predyspozycje

Nie można jednoznacznie wskazać cech, które sprawiają, że piłkarz wykazuje predyspozycje do zaburzeń o obszarze uprawiania hazardu. Okazuje się, że takie zmienne, jak wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania czy wykształcenie nie wpływają na poziom zaangażowania na różnego rodzaju aktywności internetowe, w tym również na gry online. Bo – jak podkreślają badacze – uzależniamy się nie od internetu, ale od konkretnej aktywności w sieci. W tym przypadku są to właśnie gry hazardowe online.

Czynniki, które wskazano jako znaczące w rozwoju zaburzenia uprawiania hazardu, to dwa czynniki społeczno-sytuacyjne. Pierwszy z nich to wczesny kontakt z hazardem, drugi – międzypokoleniowa transmisja aktywności hazardowej w rodzinie. Z badań wynika bowiem, że ponad połowa badanych piłkarzy (58%) dorastała w domach, w których najbliższe im osoby uprawiały hazard. 39 proc. z nich brało aktywny udział w tej grze.

Na samo zaangażowanie w grę nie miał znaczenia status zawodnika – czynnik ten wpływał jedynie na kwestie finansowe i wysokość „obstawień”.

Rola gier hazardowych w życiu piłkarzy

Dla piłkarzy hazard jest popularną formą rozrywki – dominuje zabawowy i rozrywkowy aspekt grania. Dochodzi do tego potrzeba przeżywania silnych emocji oraz chęć odniesienia wygranej. Jak podkreślają autorzy raportu, wybija się również „ przymus flirtu z ryzykiem”. W grupie badanych sportowców 70 proc. deklaruje uprawianie hazardu – są to przede wszystkim gracze podejmujący grę „od czasu do czasu” (32.4%). Co piąty badany (21.5%) przyznaje się do gry mającej charakter okazjonalny. Prawie co dziesiąty ankietowany (8.6%) twierdzi, że gra systematycznie, a 7.5 proc. badanych nie potrafi precyzyjnie określić częstotliwości gry.

To, co istotne, to fakt że wybierając gry, piłkarze do minimum ograniczają losowość w podejmowanej przez nich grze. Jak podają autorzy raportu gry hazardowe oparte wyłącznie na szansie i szczęściu, nie są tak chętnie wybierane przez respondentów, jak ma to miejsce w przypadku zakładów bukmacherskich stacjonarnych lub online. Największą popularnością cieszą się zakłady bukmacherskie oferujące swe usługi w Internecie lub w stałych punktach obsługi. Z tego typu form hazardu korzysta odpowiednio 56 proc. i 51 proc. respondentów.  Nieco mniej popularne są Lotto (49%) i zdrapki (40%) oraz zakłady pomiędzy sobą, przy czym ¾ zawieranych zakładów dotyczy piłki nożnej.

Wśród grających piłkarzy jedynie 8 proc. wykazuje cechy nałogowego uprawiania hazardu, 11 proc. cechuje umiarkowany poziom ryzyka uzależnienia, a 15 proc. – niski poziom ryzyka.

Aspekt finansowy

Badania wykazały, że piłkarze nie podejmują się gier za wysokie stawki. Zdecydowanie dominują niskie kwoty. Wśród grających piłkarzy 4 proc. deklaruje roczne nakłady na grę hazardową na poziomie 5-10 tys. zł.  Z kolei 1 proc. badanych w ostatnim roku przed badaniami wydawał na gry hazardowe powyżej 10 tys. zł. Kwoty przeznaczane na gry nie są uzależniane od sytuacji rodzinnej piłkarzy.

E-hazard

Z zebranych danych wynika, że  88 proc. piłkarzy korzysta z Internetu prawidłowo, 11 proc. wykazuje pojedyncze symptomy problemowego korzystania z sieci (użytkowanie ryzykowne), a 0,4 proc. – problemowo korzysta  z Internetu.

Gracze ryzykownie i problemowo korzystający z Internetu częściej uprawiają hazard online. Zauważono również zależność wiekową. Piłkarze w wieku do 24 lat częściej podejmują zachowania hazardowe w Internecie niż piłkarze po 24 roku życia. Działa to również w drugą stronę – piłkarze, u których występuje co najmniej umiarkowany poziom zaburzenia uprawiania hazardu wykazują również symptomy problemowego korzystania z Internetu.

 

Źródło:

Zaburzenia uprawiania hazardu i problemowego korzystania z Internetu wśród piłkarzy”, Andrzej Szymański, Ewa Krzyżak-Szymańska, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 2019.

Fot. Tevarak Phanduang, Unsplash.com