Skip to main content

Co trzecie roczne dziecko w Polsce korzysta z urządzeń mobilnych

Badanie przeprowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje i Millward Brown S.A. dowodzi, że ponad połowa dzieci w wieku 6 miesięcy – 6,5 lat korzysta z urządzeń mobilnych. Ta tendencja rośnie wraz z wiekiem dzieci. O ile dotyczy 43% dzieci rocznych i dwuletnich, to w przypadku dzieci sześcioletnich dotyczy to już 84% z nich. Przy czym prawie co trzecie roczne dziecko ma kontakt z takimi urządzeniami. Co więcej, 26% dzieci w wieku 3-4 lat dysponuje własnym sprzętem. W grupie nieco starszej pięcio- i sześciolatków 39% z nich jest posiadaczami własnego sprzętu (np. tabletu). Tylko 17% dzieci w wieku 5-6 lat nie korzysta z tego typu aktywności.

Wśród ulubionych aktywności dzieci znajduje się oglądanie filmów, granie, bawienie się bez sprecyzowanego celu (dotyczy to zwłaszcza dzieci najmłodszych). Nie ma to przy tym charakteru incydentalnego. Dzieci korzystają z urządzeń mobilnych co najmniej dwa, trzy razy w tygodniu. Co czwarte robi to codziennie. Niepokojąca wydaje się informacja, że dotyczy to również sporego odsetka dzieci rocznych i dwuletnich – 30%. Zwykle na ten rodzaj rozrywki poświęcane jest około godziny. Rodzice pozwalają na ten na korzystanie z mediów elektronicznych wówczas, kiedy potrzebują zająć czymś dzieci (69%), w nagrodę (49%), skłonić do jedzenia posiłku (19%), w zasypianiu (15%). W przypadku młodszych i starszych dzieci rodzice robią to przede wszystkim po to, żeby czymś dziecko zająć. Pewne zróżnicowanie dotyczy dwóch kolejnych motywów. W przypadku młodszych dzieci drugim istotnym powodem wykorzystywania sprzętów elektronicznych jest spożywanie posiłku. Natomiast w przypadku dzieci starszych – rodzice sięgają po nie w nagrodę.

Badania dowodzą, że media elektroniczne stają się powszechnym towarzyszem zabaw dzieci i mają coraz większy udział w wychowywaniu dzieci. Specjaliści jednocześnie podkreślają, że tym, co umożliwia prawidłowy rozwój psychospołeczny dzieci są: dobre i bliskie relacje z opiekunami, zróżnicowane aktywności, w tym aktywność motoryczna, kontakty z innymi dziećmi. Miejmy nadzieję, że media elektroniczne ich powoli nie zastępują.

Opracowanie: Karolina Van Laere na podstawie:

A. Bąk, Raport. Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. http://fdn.pl/badania-fdn