Skip to main content

Serwis Informacyjny Uzależnienia

Wydania 2023 rok

Wydania 2022 rok

Wydania 2021 rok

Wydania 2020 rok

Wydania 2019 rok

Publikacje do pobrania

Uczeń w cyfrowym świecie. Jak projektować działania profilaktyczne w szkole i przedszkolu

Kategoria: dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych

Publikacja, w której autorka omawia sposoby funkcjonowania w Internecie małych dzieci i nastolatków oraz wymagania stawiane skutecznym programom i strategiom profilaktycznym dotyczącym bezpieczeństwa najmłodszych internautów.

Publikacja jest nową pozycją wydaną przez NASK Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).

Systemowe ograniczanie zaburzeń uprawiania hazardu

Kategoria: dla profilaktyków, terapeutów uzależnień, lekarzy

Publikacja stanowi próbę identyfikacji użytecznych rozwiązań, które mogą stanowić propozycje systemowych działań ograniczających zjawisko zaburzeń uprawiania hazardu. Skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych systemowymi rozwiązaniami w zakresie ograniczania zaburzeń uprawiania hazardu, a w szczególności do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

Nadużywanie cybermediów i inne problemy behawioralne wśród dzieci i młodzieży – od badań do profilaktyki

Kategoria: populacja ogólna

Publikacja ma na celu dostarczenie informacji na temat wybranych uzależnień behawioralnych, przydatnych w pracy z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Autorkami publikacji są specjalistki posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym – dr Magdalena Rowicka oraz Karolina Van Laere. Konsultant merytoryczny to prof. dr hab. Jacek Pyżalski.

Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzaleznień behawioralnych – III edycja

Kategoria: populacja ogólna

Trzecia edycja Informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.

UWAGA! Każdą instytucję, udzielającą pomocy osobom z uzależnieniami behawioralnymi, która chciałaby zostać dopisana do bazy oraz każdą instytucję już wpisaną do bazy, która chciałaby zaktualizować swoje dane, prosimy o przesłanie danych z zachowaniem schematu zawartego w Informatorze na e-mail hazard@kbpn.gov.pl

Zastosowanie elementów terapii dialektyczno-behawioralnej i terapii schematów w profilaktyce uzależnień behawioralnych

Kategoria: dla profilaktyków

Trzytomowa publikacja, której celem jest zwiększenie dostępności wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych wśród realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy poprzez zapoznanie ich z przykładami konkretnych zastosowań TS i DBT w praktyce zawodowej oraz z wynikami doświadczeń specjalistów na co dzień stosujących ww. metody pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie. Dzięki czemu odbiorcy poznają też bardzo szerokie możliwości stosowania TS i DBT zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu konkretnych form uzależnień behawioralnych.

Zastosowanie terapii schematów i terapii dialektyczno-behawioralnej w pracy z osonami uzaleznionymi behawioralnie. Podręcznik dla terapeutów uzależnień

Kategoria: dla terapeutów uzależnień

Trzytomowa publikacja, której celem jest zwiększenie dostępności wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych wśród realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy poprzez zapoznanie ich z przykładami konkretnych zastosowań TS i DBT w praktyce zawodowej oraz z wynikami doświadczeń specjalistów na co dzień stosujących ww. metody pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie. Dzięki czemu odbiorcy poznają też bardzo szerokie możliwości stosowania TS i DBT zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu konkretnych form uzależnień behawioralnych.

Elementy pracy psychologicznej z osobami uzależnionymi behawioralnie na przykładzie terapii schematów i terapii dialektyczno-behawioralnej w praktyce lekarskiej

Kategoria: dla lekarzy

Trzytomowa publikacja, której celem jest zwiększenie dostępności wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych wśród realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy poprzez zapoznanie ich z przykładami konkretnych zastosowań TS i DBT w praktyce zawodowej oraz z wynikami doświadczeń specjalistów na co dzień stosujących ww. metody pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie. Dzięki czemu odbiorcy poznają też bardzo szerokie możliwości stosowania TS i DBT zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu konkretnych form uzależnień behawioralnych.

Profilaktyka uzależnienia od hazardu oparta na dowodach naukowych.

Kategoria: dla profilaktyków

Publikacja adresowana do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy, a także do innych pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów oraz studentów kierunków pedagogicznych, psychologii. Publikacja składa się z dwóch części: Diagnoza, podstawy prawne i profilaktyka uzależnienia od hazardu; Skuteczna profilaktyka uzależnienia od hazardu w świetle analizy danych zastanych.

Podejście integrujące terapię poznawczo‑behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych. Podręcznik dla lekarzy

Kategoria: dla lekarzy

Trzytomowa publikacja, której celem jest zwiększenie dostępności wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych wśród realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy poprzez zapoznanie z przykładami konkretnych zastosowań TPB i DM w praktyce zawodowej oraz z wynikami doświadczeń specjalistów stosujących TPB i Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie.

Podejście integrujące terapię poznawczo‑behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych. Podręcznik dla profilaktyków

Kategoria: dla profilaktyków

Trzytomowa publikacja, której celem jest zwiększenie dostępności wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych wśród realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy poprzez zapoznanie z przykładami konkretnych zastosowań TPB i DM w praktyce zawodowej oraz z wynikami doświadczeń specjalistów stosujących TPB i Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie.

Podejście integrujące terapię poznawczo‑behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych. Podręcznik dla terapeutów

Kategoria: dla terapeutów uzależnień

Trzytomowa publikacja, której celem jest zwiększenie dostępności wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych wśród realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy poprzez zapoznanie z przykładami konkretnych zastosowań TPB i DM w praktyce zawodowej oraz z wynikami doświadczeń specjalistów stosujących TPB i Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie.

Dziecko w świecie gier komputerowych. Poradnik dla rodziców

Kategoria: dla rodziców

Poradnik autorstwa Stevena Dupona, dyrektora Instytutu Gier w Melbourne w Australii, eksperta z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w badaniu wpływu gier komputerowych na rozwój dzieci. Informacje przedstawione w poradniku zostały przetłumaczone na język polski oraz zaadaptowane do polskich realiów, aby umożliwić skuteczne czerpanie z nich wiedzy. 

Poradnik zawiera wiele wskazówek, instrukcji oraz rekomendacji na temat kroków, jakie należałoby podjąć w celu zapobieżenia problemom związanym z graniem w gry przez dorastające dzieci oraz ograniczenia ich skutków. Przewodnik zawiera również informacje na temat tego, jak i gdzie szukać pomocy, jeśli dziecko wykazuje objawy problematycznego zachowania wywołanego graniem.

E-uzależnienia. Teoria, profilaktyka, terapia

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja autorstwa Magdaleny Rowickiej podejmująca kompleksowo tematykę związaną z problemowym korzystaniem z komputera i sieci.

Nowoczesne technologie a nasze dzieci. Poradnik dla rodziców

Kategoria: dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży

Poradnik autorstwa dr Kimberly S. Young, ekspertki w dziedzinie uzależnienia od Internetu i zachowań w sieci, zawierający wiele przydatnych wskazówek, porad oraz instrukcji dla rodziców na temat racjonalnego korzystania przez dzieci i młodzież z nowoczesnych technologii.

Uzależnienia technologiczne wśród dzieci i młodzieży. Teoria, profilaktyka, terapia – wybrane zagadnienia

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja opracowana przez dr Ewę Krzyżak-Szymańską odwołuje się do nałogowego używania przez młode pokolenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza internetu oraz telefonu komórkowego. Dodatkowo publikacja zawiera scenariusze zajęć profilaktycznych, stanowiących zbiór materiałów metodycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Kiedy praca szkodzi? Wskazówki dla terapeutów pracujących z osobami nadmiernie angażujących się w pracę

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja autorstwa Diany Malinowskiej, prezentująca spectrum zagadnień związanych z pracoholizmem.

Okładka publikacji: Zakupoholizm. Kompulsja o wielu twarzach. Skuteczne sposoby radzenia sobie z nałogiem robienia zakupów

Zakupoholizm. Kompulsja o wielu twarzach. Skuteczne sposoby radzenia sobie z nałogiem robienia zakupów

Kategoria: dla profesjonalistów; osoby z problemem zakupoholizmu i nadmiernego wydawania pieniędzy

Publikacja Terrence Shulmana, specjalizującego się w terapii zakupoholizmu i nadmiernego wydawania pieniędzy.  Publikacja zawiera zarówno historie osób będących zakupoholikami, analizę zjawiska, a także ćwiczenia wspierające w  uwalnianiu się od nadmiernego robienia zakupów.

Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.

Uzależnienie od pracy teoria – diagnoza – psychoterapia

Kategoria: dla profesjonalistów

Książka zawiera prezentację najistotniejszych dokonań Autorki w zakresie konceptualizacji uzależnienia od pracy oraz autorskiego projektu psychoterapii uzależnienia od pracy.

Jak chronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami? Poradnik dla rodziców

Kategoria: dla rodziców

Broszury adresowane są do dzieci w wieku 6 lat oraz ich rodziców i zawierają informacje na temat trzech wybranych nałogów behawioralnych: nadużywania nowych mediów, nieracjonalnych zakupów i nadmiernego jedzenia. Znaczna część publikacji poświęcona jest praktycznym wskazówkom, jak w codziennym życiu przeciwdziałać ryzyku nałogowych zachowań poprzez zabawę.

Rysia i Tolek w krainie zdrowych nawyków

Kategoria: dla dzieci

Broszury adresowane są do dzieci w wieku 6 lat oraz ich rodziców i zawierają informacje na temat trzech wybranych nałogów behawioralnych: nadużywania nowych mediów, nieracjonalnych zakupów i nadmiernego jedzenia. Znaczna część publikacji poświęcona jest praktycznym wskazówkom, jak w codziennym życiu przeciwdziałać ryzyku nałogowych zachowań poprzez zabawę.

Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne

Kategoria: dla profesjonalistów

Książka adresowana do szerokiego kręgu Czytelników, a jej celem jest przybliżenie problematyki złożoności i niejednoznaczności tak zwanych nałogów behawioralnych oraz stanu wiedzy na ich temat, a także wynikających stąd implikacji praktycznych. Publikacja pod redakcją dr Bogusława Habrata została wydana w roku 2016.

Okładka publikacji Przykuci do Biurka: Poradnik dla pracoholików, ich małżonków i dzieci oraz terapeutów uzależnień

Przykuci do Biurka: Poradnik dla pracoholików, ich małżonków i dzieci oraz terapeutów uzależnień

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja o oryginalnym tytule “Chained to the Desk: A Guidebook For Workahlics, Their Partners and The Clinicians Who Treat Them” autorstwa Roberta Ladoucera i Stelli Lachance odwołuje sie do problemu uzależnienia od pracy jako wszechobecnego problemu.


Publikacja dostarcza wglądu w problem uzależnienia od pracy, odnosząc się do klinicznych, empirycznych opartych na studium przypadku badań.

Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.

Program terapii poznawczo-behawioralnej hazardu problemowego: Podręcznik terapeuty

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja o oryginalnym tytule “A Cognitive Behavioural Therapy Programme for Problem Gamblng” autorstwa Tian Po Oei oraz dr Namrata Raylu jest podręcznikiem przeznaczonym dla terapeutów bądź lekarzy, którzy prowadzą terapię osób doświadczających problemów związanych z uprawianiem hazardu.


Podręcznik stanowi praktyczną informację pomagającą zrozumieć sposób rozwijania i utrzymywania się problematycznego hazardu. Zawiera szereg strategii mających na celu zmianę dysfunkcyjnych zachowań związanych z uprawianiem hazardu i innych współwystępujących problemów.

Zaangażowanie w hazard młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Kategoria: dla profesjonalistów

Książka ma dostarczyć Czytelnikom ogólnej wiedzy o zagrożeniach grą hazardową, przybliżyć jej specyfikę, możliwe sposoby pomiaru hazardu oraz identyfikacji towarzyszących im czynników ryzyka i czynników chroniących, jak również wskazać sposoby niesienia pomocy dzieciom i młodzieży nadmiernie zaangażowanej w gry hazardowe.

Adresowana jest do naukowców i praktyków zainteresowanych zjawiskiem uzależnień behawioralnych, tj. pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów i psychologów szkolnych, młodzieży akademickiej kierunków pedagogicznych oraz pokrewnych, a także do rodziców i opiekunów dorastających dzieci.

Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria Diagnoza Profilaktyka Terapia

Kategoria: dla profesjonalistów

Książka zawiera prezentację koncepcji teoretycznych, wyników badań empirycznych i przykłady „dobrych praktyk” dotyczących aktualnych, często nowych zaburzeń i zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, tj. agresja i przemoc elektroniczna, problemowe korzystanie z mediów: Internetu, zwłaszcza sieci społecznościowych, telefonu komórkowego oraz hazard.

Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Doniesienia z badań

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja „Hazard i inne uzależnia behawioralne: doniesienia z badań” pod redakcją profesor Iwony Niewiadomskiej zawiera interdyscyplinarny przegląd badań w większości współfinansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Książa przeznaczona jest dla terapeutów, profilaktyków, badaczy z zakresu nauk społecznych, ale także innych osób zainteresowanych kwestią uzależnień czynnościowych. Daje tym samym możliwość do zapoznania się z rezultatami najnowszych prac badawczych licznego grona polskich specjalistów.

Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. Rozmowy z ekspertami

Kategoria: populacja ogólna

Publikacja jest zbiorem wywiadów ze specjalistami zajmującymi się problematyką uzależnień. Tematami rozmów z ekspertami są uzależnienia od komputera, sieci, telefonu, telewizji i gier hazardowych wśród dzieci i młodzieży.

Książka adresowana jest do osób, które nie zajmują się profesjonalnie leczeniem uzależnień, lecz mają styczność z dziećmi i młodzieżą borykającą się z różnorodnymi trudnościami.

Z rozmów na temat nowych uzależnień można dowiedzieć się jak rozpoznać pierwsze sygnały, jak sobie radzić z problemem i gdzie szukać pomocy, a także jak zapobiegać uzależnieniom od czynności.

Zawartość publikacji będzie pomocna zarówno dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, jak i dla nauczycieli, wychowawców czy rodziców.

Okładka publikacji: Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia

Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia

Kategoria: dla profesjonalistów

Książka szczegółowo charakteryzuje uzależnienia od czynności (m.in. od hazardu, gier on-line, zakupów, pracy, ćwiczeń fizycznych, opalania się, zdrowego odżywiania) oraz omawia różne podejścia terapeutyczne i strategie profilaktyczne (wraz z przykładami zaadaptowanymi do zaburzeń w poszczególnych obszarach).

Sposób narracji i zakres tematyczny pozwalają na traktowanie tej publikacji jako podręcznika przeznaczonego dla profesjonalistów (lekarzy, terapeutów, specjalistów w zakresie profilaktyki) oraz dla studentów kierunków medycznych i społecznych, którzy rozpoczynają pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.

Dialog Motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie

Kategoria: dla profesjonalistów

Prezentowana książka adresowana jest do osób, które chciałyby pogłębić wiedzę na temat możliwości zastosowania dialogu motywującego, jako skutecznej i potwierdzonej naukowo metody w obszarze uzależnień behawioralnych, zarówno w profilaktyce, jak i terapii.

Niewątpliwie dużym atutem publikacji są jej autorzy. Poza Williamem R. Millerem, twórcą dialogu motywującego, redaktorkom naukowym udało się zaprosić do współpracy przy pisaniu podręcznika wielu światowej sławy ekspertów z obszaru dialogu motywującego i uzależnień.

BHP użytkownika mediów elektronicznych

Kategoria: młodzież z klas I-III gimnazjum; specjaliści prowadzący zajecia profilaktyczne.

Trzy broszury o charakterze informacyjno-edukacyjnym, których celem jest promocja wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi. Dwia podręczniki skierowane są do młodzieży I-III klas gimnazjum, zaś jeden do specjalistów pracujących z młodzieżą.

Miłość a elektroniczna fascynacja

Kategoria: młodzież z klas I-III gimnazjum; specjaliści prowadzący zajecia profilaktyczne.

Trzy broszury o charakterze informacyjno-edukacyjnym, których celem jest promocja wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi. Dwia podręczniki skierowane są do młodzieży I-III klas gimnazjum, zaś jeden do specjalistów pracujących z młodzieżą.

Profilaktyka uzależnień behawioralnych

Kategoria: młodzież z klas I-III gimnazjum; specjaliści prowadzący zajecia profilaktyczne.

Trzy broszury o charakterze informacyjno-edukacyjnym, których celem jest promocja wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi. Dwia podręczniki skierowane są do młodzieży I-III klas gimnazjum, zaś jeden do specjalistów pracujących z młodzieżą.

Kreatywna Profilaktyka dla najmłodszych

Kategoria: dzieci uczące się w klasach “0”; specjaliści prowadzący zajęcia profilaktyczne.

Celem publikacji jest podniesienie kompetencji zawodowych psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi z zakresu uzależnień behawioralnych oraz wzmocnienie wybranych czynników chroniących i redukcja lub eliminacja wybranych czynników ryzyka odnoszących się do uzależnień behawioralnych dzieci z klas “0”.

Pakiet materiałów składa się z broszury dla dzieci uczących się w klasach “0” oraz publikacji pn. “Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych.

Poradnik dla realizatorów zajęć”, skierowanej do specjalistów prowadzących zajęcia profilaktyczne w klasach “0” .

Rysia i Tolek na Cyberzachodzie

Kategoria: dzieci uczące się w klasach “0”; specjaliści prowadzący zajęcia profilaktyczne.

Celem publikacji jest podniesienie kompetencji zawodowych psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi z zakresu uzależnień behawioralnych oraz wzmocnienie wybranych czynników chroniących i redukcja lub eliminacja wybranych czynników ryzyka odnoszących się do uzależnień behawioralnych dzieci z klas “0”.

Pakiet materiałów składa się z broszury dla dzieci uczących się w klasach “0” oraz publikacji pn. “Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych.

Poradnik dla realizatorów zajęć”, skierowanej do specjalistów prowadzących zajęcia profilaktyczne w klasach “0” .

Kompendium wiedzy dla uczniów szkół podstawowych: Nałogowy Hazard

Kategoria: dla uczniów szkół podstawowych

W ramach projektu pn. „Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!” opracowano 9 broszur edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat (uczniowie szkół podstawowych); młodzieży w wieku 15-19 lat (uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz rodziców.

Głównym celem wydanych materiałów jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków uzależnień behawioralnych oraz czynników chroniących przed nałogowymi zachowaniami wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Kompendium wiedzy dla uczniów szkół podstawowych: Nadużywanie Komputera

Kategoria: dla uczniów szkół podstawowych

W ramach projektu pn. „Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!” opracowano 9 broszur edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat (uczniowie szkół podstawowych); młodzieży w wieku 15-19 lat (uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz rodziców.

Głównym celem wydanych materiałów jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków uzależnień behawioralnych oraz czynników chroniących przed nałogowymi zachowaniami wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Kompendium wiedzy dla uczniów szkół podstawowych: Uzależnienia behawioralne

Kategoria: dla uczniów szkół podstawowych

W ramach projektu pn. „Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!” opracowano 9 broszur edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat (uczniowie szkół podstawowych); młodzieży w wieku 15-19 lat (uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz rodziców.

Głównym celem wydanych materiałów jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków uzależnień behawioralnych oraz czynników chroniących przed nałogowymi zachowaniami wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Kompendium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Nałogowy Hazard

Kategoria: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W ramach projektu pn. „Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!” opracowano 9 broszur edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat (uczniowie szkół podstawowych); młodzieży w wieku 15-19 lat (uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz rodziców.

Głównym celem wydanych materiałów jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków uzależnień behawioralnych oraz czynników chroniących przed nałogowymi zachowaniami wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Kompendium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Bezpiecznie w Internecie

Kategoria: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W ramach projektu pn. „Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!” opracowano 9 broszur edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat (uczniowie szkół podstawowych); młodzieży w wieku 15-19 lat (uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz rodziców.

Głównym celem wydanych materiałów jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków uzależnień behawioralnych oraz czynników chroniących przed nałogowymi zachowaniami wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Kompendium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Kompulsywne objadanie się

Kategoria: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W ramach projektu pn. „Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!” opracowano 9 broszur edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat (uczniowie szkół podstawowych); młodzieży w wieku 15-19 lat (uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz rodziców.

Głównym celem wydanych materiałów jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków uzależnień behawioralnych oraz czynników chroniących przed nałogowymi zachowaniami wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Kompendium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Kompulsywne kupowanie

Kategoria: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W ramach projektu pn. „Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!” opracowano 9 broszur edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat (uczniowie szkół podstawowych); młodzieży w wieku 15-19 lat (uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz rodziców.

Głównym celem wydanych materiałów jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków uzależnień behawioralnych oraz czynników chroniących przed nałogowymi zachowaniami wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Kompendium wiedzy dla rodziców: Uzaleznienia behawioralne Rodzaje oraz skala zjawiska Sygnały ostrzegawcze i skutki

Kategoria: dla rodziców

W ramach projektu pn. „Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!” opracowano 9 broszur edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat (uczniowie szkół podstawowych); młodzieży w wieku 15-19 lat (uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz rodziców.

Głównym celem wydanych materiałów jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków uzależnień behawioralnych oraz czynników chroniących przed nałogowymi zachowaniami wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Kompendium wiedzy dla rodziców: Uzależnienia behawioralne Przyczyny uzależnień Sposoby zaradcze i pomoc

Kategoria: dla rodziców

W ramach projektu pn. „Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!” opracowano 9 broszur edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat (uczniowie szkół podstawowych); młodzieży w wieku 15-19 lat (uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz rodziców.

Głównym celem wydanych materiałów jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków uzależnień behawioralnych oraz czynników chroniących przed nałogowymi zachowaniami wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Gdy HAZARD staje się problemem

Kategoria: populacja ogólna

Seria 5 broszur infromacyjno-edukacyjnych, poświęconych poszczególnym zachowaniom ryzykownym.

Gdy JEDZENIE staje się problemem

Kategoria: populacja ogólna

Seria 5 broszur infromacyjno-edukacyjnych, poświęconych poszczególnym zachowaniom ryzykownym.

Gdy PRACA staje się problemem

Kategoria: populacja ogólna

Seria 5 broszur infromacyjno-edukacyjnych, poświęconych poszczególnym zachowaniom ryzykownym.

Gdy ZAKUPY stają się problemem

Kategoria: populacja ogólna

Seria 5 broszur infromacyjno-edukacyjnych, poświęconych poszczególnym zachowaniom ryzykownym.

Gdy SEKS staje się problemem

Kategoria: populacja ogólna

Seria 5 broszur infromacyjno-edukacyjnych, poświęconych poszczególnym zachowaniom ryzykownym.

HAZARD? Nie, dziękuję!

Kategoria: populacja ogólna

Seria 3 broszur infromacyjno-edukacyjnych, z których dwie: “Hazard? Nie, dziękuję!” oraz “Internet i Komputer.Instrukcja bezpiecznej obsługi”, adresowane są do młodzieży. Trzecia broszura powstała z myślą o rodzicach, którzy znajdą w niej zarówno podstawowe informacje na temat problematyki związanej z grami hazardowymi i nadużywaniem internetu przez dzieci i młodzież, jak również wskazówki postępowania w przypadku zaobserwowania u swojego dziecka niepokojących sygnałów, mogących sugerować problem z uzależnieniem.

Internet i Komputer. Instrukcja bezpiecznej obsługi

Kategoria: populacja ogólna

Broszura infromacyjno-edukacyjnych  adresowana  do młodzieży. 

Patologiczny hazard i Internet

Kategoria: populacja ogólna

 3 z broszur infromacyjno-edukacyjnych.

Broszura powstała z myślą o rodzicach, którzy znajdą w niej zarówno podstawowe informacje na temat problematyki związanej z grami hazardowymi i nadużywaniem internetu przez dzieci i młodzież, jak również wskazówki postępowania w przypadku zaobserwowania u swojego dziecka niepokojących sygnałów, mogących sugerować problem z uzależnieniem.

Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież

Kategoria: populacja ogólna

Publikacja mająca na celu przybliżenie problematyki zjawiska, jakim jest uzależnienie od Internetu.

Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja adresowana głównie do lekarzy, została opracowana przez Stowarzyszenie Młody Lekarz w 2013 roku.

Remedium – wydania 2021 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2021 rok

 

Remedium – wydania 2020 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2020 rok

 

Remedium – wydania 2019 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2019 rok

 

Remedium – wydania 2017 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2017 rok

 

Remedium – wydania 2016 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2016 rok

 

Remedium – wydania 2015 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2015 rok

 

Remedium – wydania 2014 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2014 rok

 

Remedium – wkładki do wydań 2014 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Wkładki do artykułów dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych – 2014 rok

 

Remedium – wydania 2013 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2013 rok

 

Świat problemów – wydania 2021 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2021 rok

 

Świat problemów – wydania 2020 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2020 rok

 

Świat problemów – wydania 2019 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2019 rok

 

Świat problemów – wydania 2017 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2017 rok

 

Świat problemów – wydania 2016 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2016 rok

 

Świat problemów – wydania 2015 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2015 rok

 

Świat problemów – wydania 2014 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2014 rok

 

Świat problemów – wydania 2013 rok

Kategoria: dla profesjonalistów

Artykuły dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych – 2013 rok

 

Serwis Informacyjny Uzależnienia – wydania od 2017 roku

Kwartalnik Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, publikujący najnowsze dane epidemiologiczne, raporty z badań, opisy przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe, doniesienia z kraju i zagranicy; porusza problematykę profilaktyki i leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Do 2016 r. nosił tytuł „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”.