Skip to main content

WOTU w Gdańsku. Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Smażyna 9, Szemud, 84-217
Województwo: pomorskie

Leczone uzależnienia

  • uzależnienie od hazardu

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: osoby powyżej 21 r.ż. • kobiety i mężczyzn • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: poniedziałek-piątek 07:00-14:30
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: słuchową
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: brak