Skip to main content

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 566522394

Jak do nas trafić?

Adres: Jęczmienna 10 7, Toruń, 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie

Leczone uzależnienia

  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 12 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych (jest możliwe udzielenie pomocy pacjentom mówiącym w języku angielskim)
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–środa 09:00–15:00, czwartek 09:00–17:00, piątek 09:00–15:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • zajęcia edukacyjnoinformacyjne • interwencje kryzysowe (poradnictwo rodzinne)
Terapia prowadzona zdalnie: e-mail
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/tpputorun