Skip to main content

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Poradnia Leczenia Uzależnień w Kielcach

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Szczecińska 40, Kielce, 25-345
Województwo: świętokrzyskie

Leczone uzależnienia

  • uzależnienie od hazardu

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 07:00–19:30
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • grupy wstępne • grupy wsparcia • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe • inne
Terapia prowadzona zdalnie: telefon zaufania + email
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://fb.com/%C5%9Awi%C4%99tokrzyskie-Centrum-Psychiatrii-w-Morawicy-103742371685819