Skip to main content

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień. Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 767237227

Jak do nas trafić?

Adres: Chojnowska 81a, Legnica, 59-220
Województwo: dolnośląskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 15 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 14:00–19:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 09:00–17:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: e-mail
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową • intelektualną
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych • możliwość pomocy osobom z niepełnosprawnością w stopniu lekki
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/MonarStowarzyszenie