Skip to main content

Stowarzyszenie MONAR. Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień we Wrocławiu

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Jarzębinowa 14 16, Wrocław, 53-120
Województwo: dolnośląskie

Leczone uzależnienia

  • inne uzależnienia behawioralne
  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: osoby powyżej 14 r.ż. • kobiety i mężczyzn • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: 24/7
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia rodzin • grupy wsparcia • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: e-mail
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: https://fb.com/O%C5%9Brodek-Leczenia-Terapii-i-Rehabilitacji-Uzale%C5%BCnie%C5%84-dla-Dzieci-i-M%C5%82odzie%C5%BCy-1458371214433444