Skip to main content

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 943110640

Jak do nas trafić?

Adres: Stanomino 5, Stanomino, 78-217
Województwo: zachodniopomorskie

Leczone uzależnienia

  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • kobiety i mężczyzn • kobiety w ciąży • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 07:30–14:30
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia rodzin • grupy wsparcia • poszpitalny program po leczeniu • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjnoinformacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: brak