Skip to main content

SPZOZ Centrum Odwykowe

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Zgierska 18a, Warszawa, 04-092
Województwo: mazowieckie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne zachowania seksualne
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby w przedziale wiekowym 18–80 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: nieodpłatnie przyjmujemy osoby ubezpieczone i nieubezpieczone uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz osoby ubezpieczone uzależnione behawioralnie.
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 08:00-20:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • grupy wstępne • grupy wsparcia • poszpitalny program po leczeniu • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjnoinformacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: brak