Skip to main content

Specjalistyczny Szpital św. Łukasza. Poradnia Leczenia Uzależnień

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 413902225

Jak do nas trafić?

Adres: Gimnazjalna 41b, Końskie, 26-200
Województwo: świętokrzyskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 14 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 07:00–14:30
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • poszpitalny program po leczeniu • farmakoterapia • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową • intelektualną • lekkim niedosłuchem
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: https://fb.com/pages/Szpital%20im.%20%C5%9Aw%20%C5%81ukasza/1422837647973165