Skip to main content

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U”. Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 256333181

Jak do nas trafić?

Adres: Kilińskiego 40, Siedlce, 08-110
Województwo: mazowieckie

Leczone uzależnienia

  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: zdalne konsultacje (poradnia internetowa, telefon zaufania itp.)
Beneficjenci: osoby powyżej 12 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych (jest możliwe udzielenie pomocy pacjentom mówiącym w następujących językach: angielskim • niemieckim • rosyjskim)
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 08:00–18:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • terapia rodzin • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: e-mail
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: https://fb.com/Siedleckie-Stowarzyszenie-na-Rzecz-Os%C3%B3b-Uzale%C5%BCnionych-Powr%C3%B3t-z-U-179522112099593