Skip to main content

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o. Katowice. Poradnia dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 322068217

Jak do nas trafić?

Adres: Warszawska 19, Katowice, 40-009
Województwo: śląskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 13 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek 10:00–19:00, wtorek 15:00–19:00, środa–czwartek 10:00–19:00, piątek 15:00–19:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • terapia rodzin • grupy wsparcia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: telefon zaufania
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową • intelektualną
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: fb.com/polskietowarzystwozapobieganianarkomanii