Skip to main content

Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień Remedium

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Graniczka 21a, Kępno, 63-600
Województwo: wielkopolskie

Leczone uzależnienia

  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 14 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 08:00–20:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 8:00–16:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia rodzin • farmakoterapia • zajęcia edukacyjnoinformacyjne
Terapia prowadzona zdalnie: e-mail
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową • intelektualną
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: brak