Skip to main content

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Oddział Terapii Uzależnień

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Jak do nas trafić?

Adres: Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100
Województwo: opolskie

Leczone uzależnienia

  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych • kobiety i mężczyzn • tylko osoby ubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: poniedziałek 12:00–19:00, wtorek–środa 08:00–16:00, czwartek 10:00–18:00, piątek 08:00–14:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • grupy wsparcia • farmakoterapia • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: brak