Skip to main content

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek. Poradnia Leczenia Uzależnień w Kostrzyniu nad Odrą

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 957284659

Jak do nas trafić?

Adres: kard. Stefana Wyszyńskiego 23, Kostrzyn n. Odrą, 66-470
Województwo: lubuskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 08:00–17:00, sobota–niedziela 10:00–12:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • terapia rodzin • poszpitalny program po leczeniu • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową • intelektualną
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/spzoznowydworek