Skip to main content

Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych MONAR

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 606203156

Jak do nas trafić?

Adres: Sadowa 117a,119,121, Wieliczka, 32-020
Województwo: małopolskie

Leczone uzależnienia

  • inne uzależnienia behawioralne
  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: osoby w przedziale wiekowym 18–60 r.ż. • kobiety i mężczyzn • małżeństwa • pary • rodziców z dziećmi • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: 24/7
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: brak