Skip to main content

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień Nadzieja

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 725030122

Jak do nas trafić?

Adres: Zapora 100, Bielsko-Biała, 43-382
Województwo: śląskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 10 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–środa, piątek 15:00-18:00, czwartek 09:00–12:00
Rodzaj terapii: konsultacje psychologiczne, konsultacje prawne, Program Wzmacniania Rodziny
Terapia prowadzona zdalnie: telefon zaufania + email
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Punkt-Konsultacyjny-ds-Uzale%EF%BF%BDnie%EF%BF%BD-Nadzieja-1554256797940934