Skip to main content

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”. Hostel im. Królowej Pokoju

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 338189290

Jak do nas trafić?

Adres: Barkowska 167c, Bielsko-Biała, 43-344
Województwo: śląskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby w wieku 16–21 r.ż. • kobiety i mężczyzn • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 07:00–15:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • grupy wsparcia • poszpitalny program po leczeniu • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: brak informacji
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: http://fb.com/Hostel-Nadzieja-Bielsko-Bia%EF%BF%BDa-101556255289526