Skip to main content

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja. Centrum Terapii i Wspierania Rodziny Nadzieja

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Zapora 100, Bielsko-Biała, 43-382
Województwo: śląskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 10 r. ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–środa, piątek 15:00–18:00, czwartek 09:00–12:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia par • poradnictwo rodzinne
Terapia prowadzona zdalnie: teleporady
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Punkt-Konsultacyjny-ds-Uzale%EF%BF%BDnie%EF%BF%BD-Nadzieja-1554256797940934