Skip to main content

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Wybrzeże Conrada Korzeniowskiego 18, Wrocław, 50-226
Województwo: dolnośląskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 16 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek 07:25–20:00, wtorek 07:25–15:00, środa 07:25–20:25, czwartek 07:25–15:00, piątek 07:25–19:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 08:00–14:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia rodzin • grupy wsparcia • farmakoterapia • interwencje kryzysowe • inne
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: słuchową • wzrokową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: tłumacz języka migowego
Facebook: brak