Skip to main content

Darmowa terapia dla osób uzależnionych od hazardu!

„Sam pobyt w klinice nie zlikwiduje wieloletnich zaniedbań w zakresie zdrowia psychicznego, którego ofiarami są osoby uzależnione. Dlatego każdy pacjent opuszczający Wolmed zostaje wyposażony w szereg umiejętności i narzędzi radzenia sobie, które obejmują sferę edukacyjną, prewencyjną oraz leczniczą”. O nieodpłatnym leczeniu osób uzależnionych od hazardu w Klinicie Wolmed, w ramach dofinansowania KBPN, mówi psycholog, dr. Łukasz Prysiński.

Redakcja: W 2021 roku klinika Wolmed otrzymała dofinansowanie z KBPN na prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od hazardu w ramach 4 turnusów. Rozumiem, że dla osób uzależnionych, które chcą wziąć udział w terapii, uczestnictwo jest nieodpłatne?

Dr Łukasz Prysiński: Zgadza się, żaden z uczestników nie ponosi kosztów finansowych pobytu w naszym ośrodku, całość jest finansowana ze źródeł zewnętrznych. Jest to nie tylko wielki komfort dla uczestników programu, ale także znaczące wsparcie finansowe dla osób dotkniętych uzależnieniem od hazardu, biorąc pod uwagę fakt, że ludzie ci często są w dramatycznej sytuacji materialnej.

Ile osób będzie mogło skorzystać z darmowej terapii i jak od strony technicznej wygląda organizacja turnusów?

Jednorazowo grupa liczy 12 osób, a turnus trwa 6 tygodni. Pacjenci przebywają w klinice w trybie stacjonarnym, w pokojach dwu-, trzy- lub czteroosobowych, mają również zapewnione pełne wyżywienie. Wolmed gwarantuje także stałą i profesjonalną opiekę lekarską, pielęgniarską oraz psychologiczną. Nasi pacjenci mogą liczyć także na wparcie prawne i porady finansowe, jeśli jest taka potrzeba.

Czytaj też: Bezpłatne leczenie hazardzistów w klinice Wolmed https://test.uzaleznieniabehawioralne.pl/aktualnosci/bezplatne-leczenie-hazardzistow/

Na czym będzie się skupiała praca terapeutyczna przez te 6 tygodni?

Praca terapeutyczna prowadzona jest równolegle w trybie indywidualnym oraz grupowym. Przez cały czas trwania turnusu pacjenci mają liczne zajęcia edukacyjne: warsztaty, wykłady, relaksację, itd. Sama psychoterapia z kolei zaczyna się od omówienia okoliczności zachowań hazardowych, uświadomienia pacjentom skali szkód, jakie wyrządzone zostały im, ich bliskim oraz zasobom materialnym. W następnej kolejności następuje wzbudzanie motywacji do podjęcia kroków zmierzających do zapanowania nad zastaną sytuacją materialną oraz stosunkami międzyludzkimi. Pacjenci są motywowani do podjęcia życiowych działań naprawczych. Dalej, prowadzone są czynności terapeutyczne wskazujące na specyfikę powstawania mechanizmu grania u każdego pacjenta, aby uzmysłowić te mechanizmy i wykształcić mechanizmy ochronne przed nawrotem hazardu. Na koniec, pacjenci są przygotowywani do funkcjonowania poza kliniką, dokonuje się planowania działań, zachowań, często są to także wskazówki prawne i finansowe. Na samym końcu pacjent podejmuje decyzje co do dalszej terapii, w tym również może liczyć na pomoc ze strony terapeutów ośrodka.

Pomówmy chwilę o celach. Z jakimi umiejętnościami i wyposażone w jakie narzędzia osoby uzależnione od hazardu opuszczą Klinikę Wolmed? 

Wiadomym jest, że sam pobyt w klinice nie zlikwiduje wieloletnich zaniedbań w zakresie zdrowia psychicznego, którego ofiarami są osoby uzależnione. Dlatego każdy pacjent opuszczający Wolmed zostaje wyposażony w szereg umiejętności i narzędzi radzenia sobie, które obejmują sferę edukacyjną, prewencyjną oraz leczniczą. W sferze edukacyjnej pacjent zdobywa wiedzę o mechanizmach uzależniania się, kryteriach uzależnienia, technikach wglądu w strefę emocjonalną, automatyzmach myślowych i zachowaniach kompulsywnych, które odpowiadają za rozwój uzależnienia. Nasi pacjenci uczą się specyfiki uzależnienia od hazardu, o fazach uzależnienia, przejawach nałogu, czynnikach spustowych, itd. W sferze prewencyjnej wyposażamy ich w narzędzia ochrony przed wyzwalaczami, kontroli zachowań kompulsywnych oraz przeciwdziałania nawrotom. W sferze leczenia kształtujemy w naszych pacjentach postawy prozdrowotne, pokazujemy im, że wsparcie psychologiczne i psychiatryczne jest skuteczne, zmniejsza chęć do podejmowania zachowań hazardownych, zwiększa poczucie własnej wartości, a przede wszystkim pokazuje, że pacjent nie pozostaje ze swoim uzależnieniem sam.

Co po turnusie? Czy dla osób uzależnionych przewidujcie grupę rozwojową lub inną, np. zapobiegania nawrotom?

Klinika Wolmed to nie tylko stacjonarny szpital, ale oferujemy znacznie szerszy zakres usług. Mamy do dyspozycji kilka przychodni, do których zawsze można zgłosić się na konsultację w przypadku wystąpienia nawrotu, myśli natrętnych czy lęku. Dodatkowo oferujemy usługę bezpłatnych telefonicznych konsultacji medycznych, z których wiele osób z powodzeniem korzysta. W miarę potrzeb i możliwości organizujemy terapie grupowe dla byłych pacjentów kliniki, w tym również terapie pogłębione oraz skierowane na zapobieganie nawrotom. Oferujemy także kilkudniowy pobyt w klinice, podczas którego można poddać się całościowemu badaniu i uzyskać diagnozę, jeśli pojawią się jakieś niepokojące objawy.

Jakie zalecenia otrzymuje osoba uzależniona od hazardu kończąca terapię w Klinice Wolmed?

Pakiet zaleceń jest wypracowywany przez pacjenta, we współpracy z terapeutami, i obejmuje dość szczegółowy plan działania w zależności od konkretnego przypadku. Jeśli chodzi natomiast o zalecenia ogólne, to przede wszystkim uczymy pacjentów obserwacji i analizy swoich myśli, emocji i postępowania. Im więcej uda nam się uzyskać samoświadomości u pacjentów, tym większą mamy pewność, że jeśli nawet nie będą w stanie poradzić sobie z uzależnieniem, to rozpoznają moment krytyczny i zgłoszą się po pomoc na tyle wcześnie, by zapobiec groźnym nawrotom. Należy pamiętać, że każdy kolejny nawrót niesie ze sobą ryzyko dalszego obniżenia własnej wartości i skuteczności uzależnionego, co może wywoływać lawinowe niepożądane reakcje psychiczne. Nasi pacjenci to wiedzą i mogą tę wiedzę wykorzystać.

Dziękuję za rozmowę.

 

dr Łukasz PrysińskiDr Łukasz Prysiński – Psycholog w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.