Skip to main content

Rozpowszechnienie e-hazardu i problemowego hazardu online w Polsce

Mężczyźni są bardziej skłonni do uprawiania hazardu. Pod względem wieku, osoby do 29. roku życia są chętniejsze do uprawiania hazardu online niż osoby starsze (powyżej 50 lat). Jakie czynniki wpływają na zaangażowanie w e-hazard w Polsce?

Analizowane badanie miało na celu oszacowanie poziomu zaangażowania w e-hazard i problemowy e-hazard w Polsce. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski. Ankieta zawierała pytania mierzące trzy aspekty hazardu: zaangażowanie w hazard elektroniczny, rodzaje aktywności hazardowej i problematyczny hazard online.

Zebrane dane pokazują, że 4,1% respondentów było zaangażowanych w e-hazard, a 26,5% z nich można zaklasyfikować jako osoby grające w sposób problemy. Najpopularniejszymi grami e-hazardowymi są loterie i zakłady sportowe. Płeć, wiek, wielkość miasta zamieszkania, poziom wykształcenia i dochody zostały zidentyfikowane jako istotne czynniki zaangażowania w e-hazard. Częściej angażują się w e-hazard mężczyźni, osoby młodsze i osoby, które zarabiają mniej.

Metoda badawcza i zebrane dane

Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 2000 dorosłych Polaków. Ich średni wiek wynosił 45 lat (SD = 18,456, minimalny = 18, maksymalny = 94). Próba była reprezentatywna i wybrana losowo. Kontrolowano rozkład płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości zamieszkania, regionu oraz liczby osób w gospodarstwie domowym. Osobom ankietowanym przedstawiono arkusze z pytaniami oraz przeprowadzono wywiady środowiskowe.

Jeśli chodzi o e-hazard kwestionariusz składał się z pytań dotyczących korzystania z gier hazardowych online, ich częstotliwości, czasu trwania pojedynczej sesji oraz pieniędzy wydanych na hazard online. Na każde z pytań można było odpowiedzieć „Tak” lub „Nie”. Pytania brzmiały następująco:

  1. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy czułeś się bezsilny, zirytowany lub niespokojny, próbując rzucić lub ograniczyć hazard online?
  2. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy próbowałeś ukrywać, że uprawiasz hazard online przed rodziną i przyjaciółmi?
  3. Czy miałeś kłopoty finansowe wynikające z gier online, z powodu których musiałeś prosić rodzinę, przyjaciół lub opiekę społeczną o wsparcie finansowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Z zebranych danych wynika, że 83 respondentów na 2000 badanych dokonało w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakładów pieniężnych, korzystając z usług hazardowych online. Większość respondentów grała w loterie Totalizatora Sportowego, zakłady sportowe online, zakłady sportowe dotyczące e-sportu lub sportu wirtualnego oraz gry karciane online na pieniądze. Najrzadziej korzystano z automatów do gier i hazardu online oraz z zakładów online na rynkach finansowych.

Czynnikami, które wpływały na zaangażowanie w hazard online, były: płeć, wiek, populacja, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz miesięczny dochód rodziny. Mężczyźni byli bardziej skłonni do uprawiania hazardu niż kobiety. Pod względem wieku najmłodsza grupa (do 29 lat) była znacznie bardziej skłonna do uprawiania hazardu online niż osoby starsze (powyżej 50 lat). Hazard online był znacznie rzadszy wśród osób mieszkających w miastach w porównaniu do osób mieszkających na wsiach. Wyższą aktywność hazardową online można było również zauważyć wśród osób z wykształceniem podstawowym w porównaniu z osobami z wykształceniem zawodowym. Miesięczny dochód był również ważnym czynnikiem wyjaśniającym zaangażowanie w hazard online. Osoby o niskich miesięcznych dochodach znacznie częściej poświęcały swój czas hazardowi online niż osoby zarabiające powyżej 3 tys. zł. Elementem współistniejącym z hazardem online była również częstotliwość korzystania z Internetu. Osoby częściej korzystające z Internetu były również skłonne do większego zaangażowania się w hazard online.

Spośród 83 osób, które uczestniczyły w grach hazardowych online, 22 były zagrożone uzależnieniem od e-hazardu.

Wnioski

Badanie to pozwoliło scharakteryzować zaangażowanie Polaków w hazard online. W grudniu 2018 roku wprowadzono nowe rodzaje usług hazardowych online. W ten sposób udało się uchwycić stan „początkowy”, czyli sam początek nowej rzeczywistości hazardu internetowego w Polsce. Dzięki temu można zaobserwować zmiany wynikające z wprowadzenia nowych regulacji prawnych.

Badacze zauważają, że korzystanie z legalnych witryn hazardowych powoduje mniej szkód związanych z hazardem niż korzystanie z nielegalnych stron.

Badania wykazały, że 4,1% Polaków postawiło zakład online w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie. Najpopularniejszymi grami hazardowymi online okazały się loterie, zakłady sportowe i e-sportowe. Hazard online cieszył się większą popularnością wśród młodszych mężczyzn, o dochodach niższych od średniej krajowej, którzy byli bardziej zaangażowanymi internautami. Spośród wszystkich graczy 26,5% było zagrożonych uzależnieniem od hazardu na podstawie wyników kwestionariusza przesiewowego BBGS. Uzależnieni gracze online częściej mieli dzieci i preferowali zakłady sportowe.

 

Źródło:

The Prevalence of E-Gambling and of Problem E-Gambling in Poland”,  Bernadeta Lelonek-Kuleta , Rafał P. Bartczuk, Michał Wiechetek, Joanna Chwaszcz and Iwona Niewiadomska, Lublin 2019