Skip to main content

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła” zapraszają na szkolenia przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Oferta adresowana jest do psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół, placówek opiekuńczych i wychowawczych, organizacji pozarządowych.
Program  obejmuje 30 godzin zajęć warsztatowych oraz superwizje służące przygotowaniu i przeprowadzeniu promocji programu.

Termin i miejsce: 21.03.2019 r.- 23.03.2019 r. Łódź

Koszt:  Uczestnicy ponoszą koszt w wysokości 210 zł od osoby.
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i catering.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie do dnia 28.02.2019 r. na adres mailowy Stowarzyszenia „Źródła” wypełnionego formularza zgłoszeniowego (znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia).
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu do dnia 11.03.2019 r. otrzymają potwierdzenie oraz program szkolenia.


Adres  e-mail
stowarzyszeniezrodla@gmail.com 

Strona wwwhttps://www.stowarzyszeniezrodla.pl


Szkolenie prowadzą :

Grażyna Kujawiak, Agnieszka Majewicz, Anna Wojtczak, Bożena Wolska