Skip to main content

„Wygrać” – program opieki i terapii dla uzależnionych od czynności

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2020 roku, realizuje program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin pt. „Wygrać”, który jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Program „Wygrać” jest kontynuacją realizowanych od 2012 r. programów, przedstawia kompleksowy program oddziaływań, którego odbiorcami są patologiczni hazardziści, osoby z innym uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodziny i bliscy.

W ramach programu odbiorcy mogą korzystać ze wsparcia:

– indywidualnego w postaci interwencji kryzysowych, indywidualnego wparcia terapeutycznego, poradnictwa rodzinnego, terapii indywidualnej, a także doradztwa finansowego oraz konsultacji prawnych;

– grupowego w postaci grup wsparcia dla hazardzistów, grup wsparcia dla rodzin, grupa wsparcia dla partnerów i partnerek osób uzależnionych.

Wizyty umawiamy pod numerem telefonu Rejestracji: 508 355 119 lub 34 324 60 97.

Oprac. na podstawie informacji „Powrót z U”.