Skip to main content

„Wygrać” – program opieki i terapii dla osób uzależnionych od czynności

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2020 roku, realizuje: Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin pt. „Wygrać”, który jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 Program „Wygrać” jest kontynuacją realizowanych od 2012 r. programów, przedstawia kompleksowy program oddziaływań, którego odbiorcami są patologiczni hazardziści, osoby z innym uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodziny i bliscy.

W ramach programu odbiorcy będą mogli korzystać ze wsparcia:

– indywidualnego w postaci: interwencji kryzysowych, wparcia terapeutycznego, poradnictwa rodzinnego, a także doradztwa finansowego oraz konsultacji prawnych

– grupowego: w postaci grup wsparcia dla hazardzistów, grup wsparcia dla rodzin, grupa wsparcia dla partnerów i partnerek osób uzależnionych.

Wizytę można umówić pod numerem telefonu rejestracji: 508 355 119 lub 34 324 60 97