Skip to main content

Warsztaty dla osób doświadczających przemocy ze strony bliskich uzależnionych od hazardu

Niegram.org zaprasza w dniach 4, 5 i 11 września 2021 na warsztaty przeznaczone dla osób doświadczających przemocy ze strony bliskich uzależnionych od hazardu.

Podczas zajęć uczestnicy będą poruszać następujące zagadnienia:

  • Nauka rozpoznawania przemocy i agresji;
  • Budowanie sieci wsparcia i korzystanie z pomocy instytucjonalnej;
  • Zobowiązanie do leczenia odwykowego i Niebieska Karta;
  • Aspekty prawne: rozdzielność majątkowa, rozwód, alimenty;
  • Budowanie postawy asertywnej, wyznaczanie zdrowych granic w relacjach;
  • Radzenie sobie ze stresem i relaksacja.

Warsztaty poprowadzą Krzysztof Pielechowski i Kamila Hlebowicz

– terapeuci uzależnień, trenerzy, pracujący w obszarze wsparcia rodziny.

Informacje i zapisy:

tel. 791-880-878, mail: kontakt@niegram.org

Warsztaty odbywają się w Warszawie, przy ul. Siennej 45/1

Warsztaty są bezpłatne.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.