Skip to main content

„Usuń z życia uzależnienia”

Uczennice klasy I technikum i liceum Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum w Siemianowicach Śląskich wzięły udział w projekcie społecznym pt. “Usuń z życia uzależnienia” realizowanym w ramach ogólnopolskiej olimpiady projektów społecznych.

Celem ich projektu jest uświadomienie ludziom, jakie konsekwencje niesie za sobą sięganie po używki, przedstawienie historii ludzi uzależnionych oraz ułatwienie korzystania z pomocy specjalistów.

Więcej na kanałach social media prowadzonych przez licealistki.

https://www.facebook.com/usunzzyciauzaleznienia/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fusun.uzaleznienia%2F%3Ffbclid%3DIwAR1cprcX4WCodsbhfxQZSiItevYUyEK1HZaYvf2Kqj0r9kBl61Yel1nfDkM&h=AT1–1JGNg4HxjS8ug4C5bQwhRQM8CvDHcSHyjB4DF7qq4NL9JUtzbTeS6viX9nsSpXob1d09MXP4hs76uHpu7szjyKYHm01ZUpw7cJBBgcCqcod5So-k_J2GJCEN2r_lGEdiQ

Oprac. na podstawie informacji organizatora projektu.