Skip to main content

Trening Umiejętności Rodzicielskich

W okresie styczeń – grudzień 2018 realizujemy projekt TUR DE PARENTS – Trening Umiejętności Rodzicielskich.

W trakcie udziału w programie uczestnicy:

 • będą poznawać warunki sprzyjające budowaniu zdrowej relacji w rodzinie,
 • będą poznawać istotę rodzicielstwa bliskości,
 • będą rozbudzać wrażliwość na potrzeby i uczucia dziecka,
 • będą wzbogacać wiedzę na temat życia uczuciowego w rodzinie,
 • będą nabywać umiejętności aktywnego słuchania,
 • będą poznawać sposoby jak radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami,
 • będą uczyć się budować  poczucie wartości u dziecka,
 • będą uczyć się rozpoznawać jaki wpływ mają doświadczenia życiowe na postawy rodzicielskie,
 • będą wzmacniać poczucie własnej kompetencji,
 • będą rozpoznawać zasoby własnych i partnera,
 • będą doskonalić umiejętności rodzicielskie tj. komunikacja, rozpoznawanie uczuć, wyznaczanie granic,
 • będą rozwijać umiejętności identyfikowania barier w komunikacji i ich przezwyciężania,
 • lepiej poznają swoje dziecko,
 • będą kształtować świadomość wychowawczą,
 • będą wzmacniać umiejętności członków rodziny w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii,
 • posiądą wiedzę na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • rodziców którzy mają trudności w relacjach ze swoimi dziećmi,
 • rodziny, w których występuje problem narkotykowy (rodzice i inni bliscy zagrożonych narkomanią, używających narkotyków lub nowych substancji psychoaktywnych),

Program Trening Umiejętności Rodzicielskich jest realizowany w formie 2 warsztatów psychologicznych (16 godzin dydaktycznych). Liczebność grupy wynosi około 10-12 osób. Zajęcia zawierają krótkie omówienia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia (np. dramy), debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa. Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności.

W ramach realizacji zadania podejmowane są następujące działania:

 • warsztaty umiejętności wychowawczych;
 • poradnictwo rodzinne;
 • poradnictwo prawne.

Do udziału w projekcie można zgłosić się: