Skip to main content

Terapia uzależnienia od pracy

Szanowni Państwo,

W okresie lipiec – grudzień 2017 roku CENTRUM MEDYCZNE UNIMED realizuje projekt pt.  “Specjalistyczny program terapii poznawczo-behawioralnej skierowany od osób uzależnionych od pracy, ich bliskich i rodzin realizowany w placówce CM UNIMED ul. Młodej Polski 7 w Krakowie”. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom.


W ramach działania punktu podejmowane są następujące działania:

 1. Skierowane do osób uzależnionych od pracy:
  • interwencje kryzysowe,
  • indywidualne wsparcie terapeuty,
  • grupy rozwoju osobistego,
  • grupy wsparcia,
  • grupy zapobiegania nawrotom,
  • warsztaty umiejętności
 2. Skierowane do rodzin i bliskich osób uzależnionych od pracy:
  • poradnictwo rodzinne,
  • zajęcia edukacyjno-informacyjne.

Działania realizowane w ramach programu oparte są na poznawczo-behawioralnym modelu psychoterapii uzależnienia od pracy opracowanym przez Kamilę Wojdyło specjalnie do celów terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym osób uzależnionych od pracy.


Specjalistyczny program terapii poznawczo-behawioralnej skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego:

 • uzależnionych od pracy;
 • ich rodzin i bliskich osób uzależnionych od pracy.

Udział w programie jest bezpłatny nie wymaga skierowania zarejestrować można się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. Ul. Młodej Polski 7 30-131 Kraków tel. 12 415 81 12 mail: rejestracja@unimed-nzoz.pl

Program jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Terapia uzależnienia od pracy