Skip to main content

Terapia dla osób uzależnionych od czynności i ich bliskich (również stacjonarna)

„Stawka większa niż życie” – to program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin realizowany przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż z Bielska-Białej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia realizowanego we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Program jest skierowany do osób uzależnionych od hazardu, komputera, seksu, zakupów, pracy i innych czynności. Z pomocy terapeutycznej mogą również skorzystać bliscy osób uzależnionych. Pomoc kierowana jest do osób z całego kraju – udzielamy jej również w formie stacjonarnej (dla osób uzależnionych).

W programie pacjent korzysta z:
– psychoterapii indywidualnej,
– psychoterapii grupowej (na podstawowym etapie możliwość udziału w Dziennym Oddziale Uzależnień Behawioralnych),
– konsultacji i świadczeń lekarskich,
– pomocy prawnika,
– doradztwa finansowego (spłacanie długów),
– konsultacji dla rodzin.

Projekt jest realizowany w prowadzonych przez fundację ośrodkach terapeutycznych w Bielsku-Białej, Żywcu, Czechowicach-Dziedzicach i w Pszczynie. Kierowany do osób uzależnionych z całego kraju – zakwaterowanie i wyżywienie zapewnione w ramach dofinansowania.

Aby skorzystać z pomocy należy skontaktować się z jednym z ośrodków fundacji.

Więcej o fundacji na stronie www.bk-europe.pl.


Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień
ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 79 83 (MOTU w Bielsku-Białej)
motubb@bk-europe.pl

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień
Ul. Nad Białką 1b, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 97 40 (MOTU w Czechowicach-Dziedzicach)
motuczdz@bk-europe.pl

Ośrodek Leczenia Uzależnień
Al. Legionów 1, 34-300 Żywiec
33 861 00 83 (OLU w Żywcu)
olu@bk-europe.pl

Ośrodek Psychoprofilaktyki
Ul. Paderewskiego 3, 43-200 Pszczyna
32 210 42 92 (OP w Pszczynie)
pszczyna@bk-europe.pl

Stacjonarny Ośrodek Leczenia Uzależnień Behawioralnych
ul. Bystrzańska 51 a, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 817 20 49 (pomoc stacjonarna)
danuta.nowak@bk-europe.pl

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.