Skip to main content

Szkolenie „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”. Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w tym zakresie.
Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz.
Program szkolenia:
– 20 godz. trening psychologiczny;
– 10 godz. wykłady;
– 30 godz. warsztaty;
– 20 godz. warsztaty (staż w Ośrodku),
– 20 godz. superwizji własnej pracy profilaktycznej.
Zajęcia odbywają się w godz. 9.00/10.00 – 18.15/19.00 (10 godz. dydaktycznych każdego dnia szkoleniowego).
Jedna grupa uczestników liczyć będzie 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób każda. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.
Terminy szkolenia:
I sesja zajęć 20-21-22.07.22r.
II sesja zajęć 25-26.08.22r.
III sesja zajęć 15-16.09.22r.
IV sesja zajęć 5-6-7.10.22r.
Miejsce szkolenia:
Realizacja treningów, wykładów i warsztatów oraz noclegi i wyżywienie:
– Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.
– Dom Terapii ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa. Dojazd SKM 1, Koleje Mazowieckie  stacja/przystanek Warszawa-Miedzeszyn.
Realizacja warsztatu (staż): Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12). Dojazd z Warszawy: SKM S1, koleje mazowieckie, autobus nr 702 oraz – Mini Bus
Zgłoszenia udziału w szkoleniu
Link do formularza zgłoszeniowego:
Szczegółowe informacje: Biuro realizacji szkoleń – tel. 695920709, 22 7797098
Oprac. na podstawie informacji organizatora.