Skip to main content

Stypendia na reportaże o uzależnieniach – termin zgłoszeń to już tylko 5 dni!

W 2023 roku Fundacja Inspiratornia już po raz piąty realizuje projekt mający na celu promocję rzetelnej wiedzy na temat zaburzeń psychicznych z obszaru uzależnień behawioralnych. Dziennikarze, którzy wezmą w nim udział otrzymają również wsparcie opiekunów-tutorów, wśród których znajdą się:  Mariusz Szczygieł i Remigiusz Grzela oraz Maja Ruszpel (opiekun merytoryczny).

W tym roku zaplanowano stypendia na realizację 5 reportaży.

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy nadsyłać za pomocą formularza Google.

Chętni proszeni są o zaproponowanie jednego (lub kilku) tematów proponowanego reportażu, a także opisanie swojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz informacji, gdzie planują opublikować reportaż.

Po przeprowadzeniu rekrutacji i analizie zgłoszeń, Fundacja Inspiratornia wybierze 5 osób, które będą następnie uczestniczyć w projekcie – tym samym każda z nich otrzyma stypendium w wysokości 3240 zł. O decyzji zostaną poinformowani drogą e-mail.

– W przypadku tego projektu bardzo istotną kwestią jest tematyka proponowanych prac. – mówi Maja Ruszpel, opiekunka merytoryczna – Projekt koncentruje się bowiem wokół uzależnień czynnościowych, do których zalicza się m.in.: problemowe zaangażowanie w pracę, kompulsywne zachowania seksualne, uzależnienie od hazardu, zaburzenia uprawiania gier komputerowych, etc. Przed zgłoszeniem tematu, warto więc zapoznać się z pracami, które powstały w latach 2018 -2022 (znajdują się one w zakładce „Stypendia dla dziennikarzy” na stronie www.fundacja-inspiratornia.pl).

Chętnym do udziału w projekcie, Fundacja Inspiratornia zarekomenduje najnowsze badania naukowe oraz ekspertów zajmujących się daną tematyką. Fundacja będzie prowadzić również konsultacje – zarówno na etapie zgłoszeń, jak i realizacji. Dlatego, jeszcze na etapie rekrutacji, dziennikarze mogą przesyłać wszelkie pytania związane z podejmowanym tematem na adres majaruszpel@gmail.com.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom logo