Skip to main content

STOPuzależnieniom.pl – Warszawski Serwis Informacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień

Od marca br. działa strona www.stopuzaleznieniom.pl – Warszawski Serwis Informacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień – na której są zamieszczane informacje o darmowych działaniach skierowanych do warszawiaków borykających się m.in. z problemem uzależnienia od alkoholu, współuzależnieniem czy doświadczających przemocy. W serwisie są także publikowane informacje dotyczące różnych form pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży wychowujących się w dysfunkcyjnych rodzinach, m.in. oferty placówek wsparcia dziennego.

Głównym celem serwisu jest publikowanie w jednym miejscu informacji o aktualnych inicjatywach warszawskich organizacji – nieodpłatnych projektach przeznaczonych dla tzw. rodzin dysfunkcyjnych, w tym borykających się z problemem uzależnienia (własnym lub bliskiej osoby) czy doświadczających przemoc.

Portal jest także stale aktualizowany o artykuły dotyczące problematyki uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, problemów wynikających z wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej – przede wszystkim wywiady ze specjalistami psychoterapii uzależnień i psychologami.

W serwisie znajduje się także stale aktualizowana baza placówek świadczących pomoc w zakresie uzależnienia od alkoholu. Bazę ośrodków przygotowuje Fundacja Praesterno.

Organizacje pozarządowe prowadzące nieodpłatne projekty w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i działające na rzecz warszawskich rodzin mogą przesyłać informacje o swojej ofercie na adres e-mail: inicjatywy@stopuzaleznieniom.pl.

Serwis działa także na Facebooku: https://www.facebook.com/StopUzaleznieniomPl

Projekt, który powstaje we współpracy z m.st. Warszawa i jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy, realizują: Fundacja Studio Psychologii Zdrowia i Fundacja Praesterno.

Oprac. na podstawie informacji Fundacji Studio Psychologii Zdrowia