Skip to main content

„Rysia i Tolek w Cyberświecie” – aplikacja dla dzieci ucząca bezpiecznego korzystania z sieci

Fundacja Poza Schematami stworzyła aplikację, która uczy dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych.

Treści aplikacji dobrano w taki sposób, aby rozwijały umiejętności psychospołeczne pomocne w radzeniu sobie z emocjami, budowaniu poczucia własnej wartości, radzeniu sobie w relacjach rówieśniczych.

Zawarte w aplikacji treści i minigry mogą stać się użyteczną bazą do dalszych rozmów z dzieckiem na temat rozważnego korzystania z nowych technologii.

Głównymi bohaterami są Rysia i Tolek, którzy wraz z przewodnikami – zdigitalizowaną babcią Gają i jej pomocnikiem, robotem Apkiem – poprzez wspólne zabawy uczą się kolejnych umiejętności.

Scenariusz zajęć dla nauczycieli: https://test.uzaleznieniabehawioralne.pl/strefa-profesjonalistow/rysia-i-tolek-w-cyberswiecie-scenariusz-zajec/

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie pod adresem https://www.rysiaitolekwcyberswiecie.pl

Na urządzenia mobilne: Google play, App Store

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących  w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Oprac. na podstawie informacji Fundacji Poza Schematami